Limburg

In 2016 werkten we in Limburg, samen met onze vrijwilligers, de provincie en overige partners aan de vermaatschappelijking van natuurbeleid. We betrokken Limburgers bij hun natuur en landschap en bij het provinciaal natuurbeleid. IVN fungeert daarbij als kenniscentrum: we faciliteren, stimuleren en verrijken vrijwilligers, partners, gemeenten en bedrijven en werkten samen met andere organisaties om te zorgen voor een grotere impact.  

IVN vond in Limburgse ondernemers goede partners om mens en natuur te verbinden. We leidden nieuwe Gastheren van het Landschap op en organiseerden verdiepings-bijeenkomsten voor bestaande netwerken. De succesvolle wedstrijd voor het MKB ‘Limburgse Groene Helden’ werd gehouden en voor 2017 doorontwikkeld.

Grenspark Limburg

IVN Limburg coördineerde en begeleidde de verkiezingsinzending voor Grenspark Limburg in het kader van de nationale verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland. Het publiek kan zich hiermee uitspreken over de kwaliteit van de natuur in Nederland. De verkiezing maakte deel uit van het programma Naar Nationale Parken van Wereldklasse.

In Limburg hebben de Nationale Parken de Maasduinen en de Meinwege en Nationaal Landschap Zuid-Limburg de handen ineengeslagen en een gezamenlijk Bidboek ingediend voor het gehele grensgebied onder de titel ‘Grenspark Limburg, hoogtepunt van Nederland’. IVN Limburg leidde de campagne. Wij zorgden voor het campagneplan, ontwikkelden een toolkit voor de gebruikers met banners en posters, zorgden voor social media zoals Facebook, ontwikkelden een webpagina, coördineerden de ontwikkeling van filmpjes. We werkten daarin samen met veel Limburgse partijen. Tijdens de campagne bereikten we bijna 300.000 personen. Grenspark Limburg eindigde met 6.736 stemmen op een mooie zesde plaats.

www.grensparklimburg.nl

Promotiefilmpje Stem Mooiste Natuurgebied Grenspark Limburg – met Junior Ranger aan het woord:

Accepteer cookies

Oeverafvalonderzoek SchoneMaas Limburg

Omdat niemand afval op de oevers van de Maas tot in de lengte der dagen wil blijven opruimen is IVN Limburg in 2016 gestart met het opzetten van ‘oeverafvalonderzoek’.

Vrijwilligers werden getraind tot oeverafvalonderzoekers en brachten met behulp van turflijsten en opruimploegen op 28 trajecten langs de Maas in kaart welke soorten afval op de oevers waren aangespoeld.

Plastic folies tot 10 cm lengte werden het meest aangetroffen. Het onderzoek leidde ertoe dat meerdere organisaties elkaar vonden en er vanaf 2017 een doorontwikkeling van dit oeverafvalonderzoek plaats gaat vinden!

In totaal werden er in het kader van het project Schone Maas 145 activiteiten georganiseerd, waar 2.610 individuele deelnemers en 145 bedrijven aan deelnemen. Naast berichten over het project in de provinciale krant is de Schone Maas ook op de provinciale radio geweest.

www.schonemaas.nl

Oeverafvalonderzoek SchoneMaas Limburg

Bijeenkomst particuliere grondeigenaren Nationaal Park De Maasduinen

IVN Limburg organiseerde een bijeenkomst voor particuliere grondeigenaren Nationaal Park De Maasduinen. Deze dag was een groot succes met een opkomst van 135 deelnemers, tevens de maximale capaciteit. Het succes was vooral te danken aan de schitterende locatie Kasteeltuinen Arcen, het programma én door de komst van de heet Pieter van Vollenhoven.

Door deze dag zijn de particuliere eigenaren zich gaan beseffen dat zij met hun bezit onderdeel uitmaken van een uniek natuurgebied. Doordat zij meer kennis hebben, zien ze beter de waarden van dit natuurgebied. Dit kunnen zij ook weer uitdragen.

Daarnaast is op deze dag uitgesproken dat de particulieren meer willen gaan samenwerken en kennis willen delen. Dit heeft inmiddels geresulteerd tot de oprichting van een coöperatie.

www.np-demaasduinen.nl

Bijeenkomst particuliere grondeigenaren Nationaal Park De Maasduinen