Jaarcijfers

Het achterliggende jaar is gekenmerkt door focus op de integratie van Veldwerk Nederland binnen IVN, het nader uitwerken en ontwikkelen van de vier IVN-thema’s en het sterker verbinden van de beroepsorganisatie met de leden. De (financiële) gang van zaken wordt beschreven in het jaarverslag 2016.

Kijk hier voor de IVN jaarrekening 2016:

IVN Jaarrekening 2016