Fusie Veldwerk

Sinds 1 januari 2016 opereren IVN en Veldwerk Nederland als een gefuseerde organisatie. De krachtenbundeling maakt ons tot de grootste speler op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie in Nederland. Als gevolg van de fusie zijn de belangrijkste activiteiten van Veldwerk Nederland voor de toekomst zeker gesteld.

In 2016 is een start gemaakt met de vernieuwing en doorontwikkeling van de diverse onderdelen. Zo is de voormalige Veldwerkwinkel opnieuw gepositioneerd als IVN Winkel en wordt de verbinding gezocht met de kernactiviteiten van IVN.

Natuur op locatie

Sinds 1 januari 2016 behoren de Veldhoeve in Orvelte en het Woldhuis in Apeldoorn tot IVN. Deze accommodaties en bijbehorende medewerkers zijn meegekomen met de fusie van IVN en Veldwerk Nederland. Op deze prachtige, natuurrijke locaties heten we bezoekers hartelijk welkom voor natuurkampen, feesten, bruiloften of vergaderingen.

Afgelopen jaar heeft IVN hard gewerkt om orde op zaken te stellen:

  • Panden. Het achterstallig onderhoud is in kaart gebracht, er zijn plannen opgesteld en doorrekeningen gemaakt. Ook is gekeken naar extra natuurvoorzieningen om de panden heen: aanleggen van een moestuin, klimbos, natuurlokaal, etc.
  • Programma’s. Om 'futureproof' te blijven is de marktvraag en de dienstverlening van beide locaties geanalyseerd en is gesproken met bestaande klanten. De verwachtingen en eisen van de accommodatiegebruikers zijn hoog. Gebruikers vinden het tijd voor vernieuwing. Er zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van de natuurkampen en het verrijken van het huidig aanbod, bijvoorbeeld door het aanboren van nieuwe doelgroepen en het bieden van andere natuurprogramma’s.
  • Personeel. Met alle medewerkers zijn persoonlijke gesprekken gevoerd om te kijken welke rol zij willen vervullen binnen IVN en hoe zij naar de toekomst kijken.
  • Partners. Per locatie zijn de contacten met de gemeente en andere logische partners (bijvoorbeeld sociale ondernemers) onder de loep genomen en aangehaald om te kijken naar mogelijkheden qua samenwerking, cofinanciering en dergelijken.
  • Promotie/marketing. De basiscommunicatie is op orde gemaakt. De accommodaties hebben een plek gekregen op de IVN-website en er is een nieuwe brochure voor natuurkampen gemaakt.

Ambitie

IVN heeft de ambitie om op haar locaties natuureducatie en natuurrecreatieve kennis en vaardigheden over te brengen op anderen. De natuurkampen vormen de basis van ons aanbod, maar om rendabel te blijven is het noodzaak om ook aanvullende dienstverlening te bieden. Bovendien kunnen we op die manier meer mensen een onvergetelijke natuurervaring laten beleven. De accommodaties liggen beide in een prachtige omgeving, wat mooie kansen biedt. In 2016 is een goede basis gelegd qua organisatie en invulling. De komende jaren zal dit zich verder ontwikkelen.

De Veldhoeve
De Veldhoeve