Friesland

In de provincie Fryslân staan we steeds beter bekend als dé partner in educatie over natuur en duurzaamheid. We laten natuur- en milieueducatie maximaal aansluiten op lokale en regionale politieke agenda’s om zo te zorgen voor activering en verankering van beleidsthema’s.

Met de provincie zijn voor vier jaar afspraken gemaakt over onze inzet. Door de samenwerking met de zes Friese NME-centra en onze zeven IVN-afdelingen groeit ons bereik. Met educatie over weidevogels, het programma 'Op aventoer by de boer', raken we aan een thema dat bijzonder leeft in deze provincie.

In Bysûndere Pake

Dag van de DuurzaamheidIn overeenstemming met de NME-centra organiseerde IVN Fryslân een speciale NME-voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid. Het verhaal ‘In Bysûndere Pake’ - over hergebruik van afval en duurzaamheid, met een knipoog naar Jopie Huisman – bereikte 20.000 kinderen op de basisschool. Diverse prominenten lazen 10 oktober het verhaal voor op 120 scholen.

 

Op Aventour by de boer

Met het project ‘Op Aventoer by de Boer’ hebben – met medewerking van 20 boeren – ruim 1.000 kinderen uit 50 klassen in Fryslân hun eigen unieke landschap mogen ontdekken, ervaren en beleven. In de klas wordt het voorwerk gedaan. Daar maken leerlingen door middel van een film kennis met de boerderij, het omringende landschap en de weidevogels. Daarna is het tijd om naar buiten te gaan en bezoeken leerlingen een (weidevogel)boer in de buurt.

Met een gids trekken ze het weiland in om te zien wat er leeft in de lucht, in de bodem en in de sloot. Uiteraard worden ook de vaardigheden in het polsstokspringen geoefend. Op het erf van de boer ervaren de kinderen middels praktische opdrachten welke werkzaamheden de boer dagelijks verricht op zijn bedrijf. Maar ook zien ze welke significante rol de boer speelt in het behoud van het landschap. Het weidevogelproject wordt in iedere regio dusdanig aangepast dat het naadloos aansluit bij de specifieke landschapskenmerken van die regio.

Op Aventour by de boerFoto: Pyke Kroes