Vrijwilligers

Bij IVN zijn duizenden vrijwilligers actief. Ze spelen een belangrijke rol in de bewustwording van de waarde van natuur en het belang van duurzaamheid. De meeste vrijwilligers zijn actief bij een van de 160 afdelingen in het land. Zij organiseren heel veel activiteiten in en over de (plaatselijke) natuur, zoals excursies door natuurgebieden, cursussen, vergroening van straten en buurten en natuurlessen voor het basisonderwijs. Ook zijn vrijwilligers actief voor landelijke en regionale campagnes en landelijke (jeugd)werkgroepen.

Bereikmeting 2021
Ieder jaar wordt er onderzoek gedaan naar alle activiteiten binnen IVN. Dit jaar hebben 77 IVN-afdelingen meegedaan aan het onderzoek en informatie aangeleverd om een overzicht te geven van alle activiteiten binnen IVN. Met behulp van het totaal aantal leden van de afdelingen in 2021 (27.625) is er een schatting gemaakt voor onderstaande cijfers. In 2021 zijn er meerdere activiteiten afgelast door de coronamaatregelen. Geschat zijn er in totaal meer dan 11.000 activiteiten georganiseerd. Hiermee werden ongeveer 220.000 mensen bereikt. Hieronder volgt een overzicht van alle activiteiten en het aantal deelnemers.

tabel activiteiten jaarverslag 2021

IVN-afdelingen deden ook actief mee aan landelijke projecten en campagnes zoals Slootjesdagen, Moestuinieren en Fête de la Nature. Sommige activiteiten gingen niet door vanwege de coronamaatregelen. Geschat hebben er in totaal 11.055 mensen deelgenomen aan de activiteiten van de landelijke projecten. De landelijke campagnes Slootjesdagen en Fête de la Nature blijken het populairst bij de afdelingen. Tot slot is dit jaar wederom onderzocht welke de afdelingen:

  • 12% van de afdelingen hebben aangegeven dat leden opzeggen door het ontbreken van activiteiten.
  • 88% van de afdelingen zagen een sterke afname in activiteiten.
  • Ondanks daling activiteiten zegt 43% van de afdelingen juist een toename te zien in aantal leden door groeiende interesse in de natuur.

‘In veilige handen’ beleid
Het ‘In veilige handen’ beleid, dat de sociale veiligheid binnen IVN stimuleert, krijgt een steeds prominentere plek in de afdelingen. In 2021 werden 361 Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) aangevraagd via de IVN Servicedesk.

Cursushuis
Het Cursushuis ondersteunt afdelingen met hun cursussen door standaardmateriaal te leveren, maar bijvoorbeeld ook met advies en handleidingen. Veel vrijwilligers worden Natuurgids, Natuurouder, Schoolgids, Jeugdbegeleider, Klimaatgids of Landschapsgids. Daarin staan natuur én didactiek centraal. Daarnaast organiseren IVN’ers een breed scala aan groene cursussen, zoals vogelcursussen, insectencursussen en paddenstoelencursussen. In 2021 werden ondanks de coronamaatregelen zo’n 44 cursussen en trainingen georganiseerd door de afdelingen met in totaal zo’n 1.000 deelnemers. Er werden in 2021 vijf natuurgidsenopleidingen afgerond.