Vereniging & fusie ANMEC

Eén vereniging

Na meer dan drie jaar voorbereiding zijn in 2021 de stichting IVN, waarin de beroepsorganisatie was georganiseerd, en de vereniging IVN, waarin de afdelingen en de leden waren georganiseerd, samengevoegd en gefuseerd tot de nieuwe vereniging IVN. 

Fusie ANMEC

Vanaf 1 januari 2021 is ANMEC, het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, onderdeel geworden van IVN. In 2020 zijn gesprekken gevoerd tussen ANMEC en IVN over verregaande samenwerking en deze hebben geleid tot de fusie die per 1 januari effectief is geworden. Op het moment van fusie had ANMEC 6.46 FTE personeel en een omzet van ongeveer €800.00,- euro. ANMEC is onderdeel van de regiodirectie Noord-West, maar blijft als Amsterdams NME-centrum zichtbaar en blijft ook als zodanig functioneren. De gemeente Amsterdam is de belangrijkste subsidient.

Innovatie en Duurzaamheid BV te Utrecht

IVN heeft een belang van 85% in Innovatie en Duurzaamheid BV, handelend onder de naam SME Advies. Het is een maatschappelijk betrokken adviesbureau met ruim 40 jaar ervaring. Het doel is om mensen te bewegen om vanuit positieve energie duurzame keuzes te maken. En dat binnen verschillende werkvelden: beleid & proces, bewoners & gedrag en onderwijs. De heer Hak van Nispen tot Pannerden is algemeen directeur, en de Raad van Commissarissen bestaat ultimo 2021 uit Jelle de Jong, Jort Bakker en René Bouwmeester.

Header vereniging jaarverslag