Natuur en Duurzaamheid

IVN Klimaatcursus

In 2021 is een nieuwe aanpak voor de IVN Klimaatcursus ontwikkeld. Om impact te kunnen maken met deze cursus via duurzaamheids- en
klimaateducatie, passen we onderdelen van de organizing-methodiek toe. Dit betekent onder andere dat we bondgenoten zoeken in de vorm van educatieve partners die de cursus willen aanbieden. Ook laten we nieuwe groene vrijwilligers aanhaken als trainers of organisatoren en ondersteunen we IVN-afdelingen met landelijke promotie en advies. In 2021 waren meer dan 50 vrijwilligers binnen en buiten IVN betrokken bij de klimaatcursus. De vrijwilligers vervulden de rol van o.a. trainer, storyteller, technische ondersteuner of organisator. De cursus is op zes locaties fysiek gegeven en acht keer online aangeboden. Hiermee bereikten we meer dan 250 mensen die als klimaatcursist een eigen actieplan hebben ontwikkeld. Deze acties dragen bij aan de groene verandering thuis, in de buurt of op werk of om breder actief te worden voor systeemverandering. Als spin-off van de IVN Klimaatcursus is er in 2021 in samenwerking met Qompas een lessenreeks voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. De lessenreeks bestaat uit vier klimaatlessen, die inhoudelijk gebaseerd zijn op de IVN Klimaatcursus. Verder we een samenwerking met verschillende partners gestart, die zich als organisatoren inzetten voor de klimaatcursus. Voorbeelden hiervan zijn een ecodorp in Drenthe, een bibliotheek in Noord-Holland en het Humanistisch Verbond.

klimaatcursus ivn jaarverslagIn juni hebben we een landelijke duurzaamheidsactiviteit georganiseerd in samenwerking met Groene Trainees. De activiteit bestond uit een symposium rondom duurzaam watergebruik, waarmee we meer dan 100 IVN’ers hebben bereikt. Eind van het jaar vond de klimaatkerstborrel plaats als jaarlijkse afsluiting voor de betrokken vrijwilligers. We hebben successen gevierd en plannen gemaakt om samen in 2022 voor meer dan 20 klimaatcursussen in het land te zorgen. De online community ‘Samen Duurzaam’ op het intranet OnsIVN is verder ontwikkeld en gegroeid. Inmiddels zijn er meer dan 500 leden, die leren en delen over natuur, klimaat en duurzaamheid.

Schone Rivieren

IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee hebben hun krachten gebundeld met Schone Rivieren om de Nederlandse Rivierdelta plasticvrij te krijgen. Duizenden vrijwilligers zijn actief betrokken bij deze missie en zetten zich op verschillende manieren in. Tijdens de overstromingsramp in juli 2021 in Limburg spoelden enorme hoeveelheden afval aan op de oevers van de Maas en langs de Waal. Het werd duidelijk dat de Nederlandse rivierdelta het afvoerputje is van West-Europa en dat aanpak bij de bron meer dan nodig is. Dankzij de donatie van de Nationale Postcode Loterij hebben we Schone Rivieren in 2021 verder kunnen opschalen naar alle grotere delta-rivieren in Nederland. 

schone rivieren jaarverslag

In totaal is in 2021 door minimaal 11.000 vrijwilligers zeker 250.000 kg zwerfafval langs de rivieren opgeruimd. Ook is het aantal opgeleide rivierafvalonderzoekers doorgegroeid naar 1.113 onderzoekers. De vraag naar onderzoeksgegevens neemt toe en hiermee is Schone Rivieren een van de koplopers op het gebied van rivierafvalonderzoek. In opdracht
van Rijkswaterstaat komt er een landelijk monitoringsprogramma voor rivierafval, waarmee de Schone Rivieren-methodiek verankerd wordt in
een overheidsprogramma.schone rivieren jaarverslag Er zijn nog meer belangrijke mijlpalen bereikt in 2021 voor een structurele aanpak bij de bron: statiegeld op kleine flesjes en de Europse Single Use Plastic-richtlijn. Wel is de uitvoering van deze richtlijn in de praktijk minimaal en daarom wordt er verder gelobbyd in samenwerking met andere milieuorganisaties voor een structurele aanpak voor plasticvrije rivieren in 2030. Tot slot herontdekten we afgelopen coronajaar massaal het wandelen en de to go-mogelijkheden van onze lokale horeca. Voor horecaondernemers een uitkomst, maar met één groot nadeel: de wegwerpbeker. Om dit probleem op de kaart te zetten, startte Schone Rivieren de To gocampagne. Een bewustwordingscampagne om van de herbruikbare beker het nieuwe normaal maken. Het doel van de campagne is uiteindelijk een verbod op gratis wegwerpbekers. Rond de 400 mensen deden mee aan deze campagne. Onder meer NOS besteedde aandacht aan de campagne met een artikel ‘Pleidooi: neem je eigen beker mee bij coffee- to-go’.

schone rivieren jaarverslag to go campagne