Kind & Natuur

Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Contact tussen kind en natuur zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met onze projecten en campagnes zoals Buitenlesdag en Slootjesdagen werken we samen met IVN’ers, scholen, de kinderopvang en ouders aan een natuurrijke (be)leefwereld voor kinderen. Op 11.500 abonnees (stijging van 78% t.o.v. 2020) 2.052 scholen deden mee met de Buitenlesdag (waarvan 251.800 leerlingen deelname aan de Grote Natuurles) 97 afdelingen organiseerden slootjesactiviteiten, 1.187 leerkrachten downloadden het lespakket, en 62 IVN afdelingen boden gastlessen aan op scholen in de buurt Kind & Natuur 13 april deden 2.052 scholen mee met de Buitenlesdag en gingen ruim 5.500 kinderen op schoolreisje naar de natuur. Met de Groene Revolutie zetten we in op meer natuur in het onderwijs: van natuur in de klas tot les in het buitenlokaal. Via de landelijke nieuwsbrief Kind & Natuur bereikten we 11.500 professionals in kinderopvang en primair onderwijs met onderzoek, activiteiten en tips.

kind en natuur visual

IVN Slootjesdagen

In 2021 organiseerden we voor de zevende keer de IVN Slootjesdagen. Door het hele land werden natuurbelevingen langs de rand van de sloot georganiseerd door 97 IVN-afdelingen. Tijdens deze activiteiten ontdekten kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders, met schepnet en zoekkaart in de aanslag en onder leiding van een IVN Natuurgids, het waterleven. Ook werden basisscholen opgeroepen om een slootjesles te geven. Het lespakket om kinderen mee te nemen in de wereld van slootjes en waterdiertjes werd door 1.187 leerkrachten gedownload en 62 IVN-afdelingen boden gastlessen aan op scholen in de buurt.

‘Oh nee, het is een pad. Alweer.’ - Remy (8 jaar), Almere

Lees het Volkskrant artikel over de IVN Slootjesdagen 

De Grote Natuurles tijdens de Nationale Buitenlesdag

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk schoolklassen op 13 april de natuur op het schoolplein gingen verkennen, bundelden IVN Natuureducatie en Vereniging GDO hun krachten. Mede dankzij het Ars Donandi en Russell-ter Brugge fonds ontwikkelden we een natuurles met botanisch stoepkrijten in de hoofdrol. Want ook al lijkt het plein nog zo grijs, heb je al eens goed tussen de stenen gekeken? En wat is dat voor mos daar in de hoek? Vergeet dat stoepplantje niet! We daagden de leerlingen uit hun schoolplein door een groene bril te bekijken en de anonieme plantjes een naam te geven. Er deden 2.052 scholen mee met de Buitenlesdag waarvan 83% (1.698 scholen) met de Grote Natuurles. Zo bereikten we met de Grote Natuurles ca. 251.800 leerlingen!

Bekijk de Buitenlesdag video van RTV Focus Zwolle 

gr jaarverslag visual

Groene Revolutie

Samen met onderwijspioniers uit verschillende onderwijsstromingen zetten we in op een groene revolutie in het onderwijs. We benutten de superkrachten van de natuur om kinderen beter tot bloei te laten komen. Deze revolutie maken we toegankelijk voor iedere school in Nederland. We zorgen dat op iedere school de juf en meester, als cupido van de natuur, de liefde tussen kind en natuur herstellen. In 2021 hebben we 1,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij ontvangen om vol in te zetten op de Groene Revolutie in het basisonderwijs. Op dit moment vindt slechts 1 procent van de basisschooldag buiten plaats. Leerkrachten zouden graag vaker buiten lesgeven en ook ouders vinden natuur in het onderwijs belangrijk voor hun kinderen. Met het organiseren van een groene studiedag voor docenten en het opleiden van natuurouders kan IVN hierin ondersteuning bieden. In samenwerking met 12 schoolbesturen werken we verder aan een aanpak die ertoe moet leiden dat uiteindelijk 25 procent van de schooldag in een groene omgeving wordt gegeven. Dit is gezond én komt de schoolprestaties ten goede. De Groene Revolutie was een veelbesproken onderwerp in de landelijke en regionale media. Groene schoolpleinen, buitenlessen, campagnes en projecten kregen aandacht in o.a. Volkskrant, Noord-Hollands Dagblad en RTV Drenthe.

‘Wij volwassenen hebben vaak al ideeën over verschijnselen in de natuur, maar kinderen kunnen zich er door hun open blik nog over verwonderen.’ - Lies, natuurleerkracht in groep 5

Bekijk de Groene Revolutie video 

Groene schoolpleinen in Rotterdam

Zuid-Holland heeft de meeste schoolpleinen van alle provincies in Nederland. Tegelijkertijd zijn 80% van deze pleinen stenen woestijnen en krijgen kinderen maar 1% van de onderwijstijd buiten les. Begin 2021 kregen zes basisscholen in totaal 400.000 euro subsidie van de gemeente Rotterdam. Daarmee kunnen zij hun schoolpleinen groener en klimaatvriendelijker maken. Ook de kinderen scholen in het vergroeningstraject. Daarbij staan participatie van de leerlingen en scholing van leerkrachten centraal. Leerlingen denken mee over het ontwerp en leerkrachten leren tijdens de Buitenlestraining hoe ze buiten les kunnen geven.

IVN Hoogeveen: Voedselbosje
Grietje Loof is al jaren actief voor IVN Hoogeveen en ambassadeur voor het project ‘De Droom van IVN Hoogeveen’. Met dit project worden bomen, bloemen en struiken binnen de gemeente uitgedeeld om de bewustwording te vergroten. Zo stond Grietje op 10 november 2021 bij basisschool het Rastholt met een appelboom in haar hand voor de aanleg van het voedselbosje. Samen met de groene leerlingen- en ouderenraad van de school heeft IVN Hoogeveen gewerkt aan dit voedseleducatieproject. Tijdens de opening was de hele school aanwezig, stonden buurtbewoners langs het hek en de kinderen van de groene leerlingenraad met de schep in de handen. Nu het voedselbosje niet alleen leren over hoe groente en fruit groeit, maar het ook écht ruiken en proeven.

Op schoolreisje of schoolkamp naar de natuur

Samen met de klas op natuuravontuur. Onze droom is dat ieder kind op de basisschool minstens één keer op schoolreisje of schoolkamp naar de natuur gaat. Een actieve dag in de buitenlucht, plezier beleven met je klas, uitwaaien en ook nog wat opsteken over de natuur. Samen met een enthousiast gidsenteam organiseren we op locaties van de Natuurschool in Noordwijk en Lauwersoog en het Woldhuis in Apeldoorn schoolreisjes en schoolkampen, waar de kinderen zich onderdompelen in de natuur. Ondanks corona beleefden in 2021 ruim 5.500 kinderen een onvergetelijk natuuravontuur.