Jongeren

Steeds meer jongeren zoeken manieren om bij te dragen aan natuur en een duurzame samenleving. JongIVN is de overkoepelende benaming voor projecten binnen IVN waar jongeren terecht kunnen met hun groene ambities. In 2021 hebben jongeren op hun eigen manier bij kunnen dragen aan de Nederlandse natuur. Naast het Jongeren Advies Bureau, WoesteLand, Groen Traineeship en Junior Rangers is JongIVN een jongerenproject rijker: Nature Bits. Al deze projecten dragen bij aan bewustwording onder jongeren over het belang van de natuur. Aan de hand van natuureducatie- en beleving doen jongeren natuurkennis en praktische (werk)ervaring op. Zo deden 220 jongeren mee aan Nature Bits en werkten 300 jongeren aan een natuurproject binnen een groene organisatie met het Groen Traineeship. Ook organiseerde een groep jonge vrijwilligers vijf WoesteLandvakanties met 125 deelnemers en waren 45 jongeren actief als Junior Ranger in vijf Nationale Parken. Hierdoor komen ze niet alleen in contact met de natuur, maar ook met elkaar. Ook is de nieuwsbrief voor jongeren (de JongIVN update) in 2021 gelanceerd om jongeren te inspireren en tot actie aan te zetten. Zo bouwen we aan een landelijke jongerenbeweging, die een verschil maakt voor mens en natuur. 

visual jongeren jaarverslag

Nature Bits

In januari 2021 is het project Nature Bits van start gegaan. Nature Bits zijn inspirerende leerervaringen midden in de natuur; georganiseerd door jongeren, voor jongeren (18-30 jaar). 45 koplopers, de jongeren die de Nature Bit organiseren, hebben in totaal 21 dagen in de natuur georganiseerd over stadsnatuur, rewilding, natuur en gezondheid en lichtvervuiling. Er namen 220 jongeren deel aan deze natuurervaringen. Tijdens het elfweekse traject krijgen koplopers ondersteuning vanuit de regio’s, het landelijk bureau en een natuur-expert. Jongeren kunnen binnen het Nature Bit netwerk doorgroeien van deelnemer, vrijwilliger, koploper, koploper-buddy tot landelijk kernteamlid. In samenwerking met de vijf regio’s wordt Nature Bits breder voortgezet. Koplopers worden aangemoedigd om zoveel mogelijk bij- en met IVN-afdelingen te werken. 

‘Bij het organiseren van een Nature Bit komt van alles kijken. Je duikt een
thema in, denkt een programma uit, en staat met verschillende partijen in
contact. Eigenlijk organiseer je een klein evenement!’ - Jan (27 jaar), Nature Bits koploper

IVN Rijk van Nijmegen
Binnen de afdeling IVN Rijk van Nijmegen is een projectgroep jongeren,
waarin een IVN-beroepskracht, communicatiecoördinator, een wisselende
groep jongeren en IVN’er Elly Gies deel van uitmaken. In juni organiseerde de
afdeling samen met het Landelijk Bureau een Nature Bit: een groep jongeren
verdiepte zich een dag lang in het thema rewilding. Het doel is om een wisselende
groep jongeren binnen de projectgroep te hebben, die samen met IVN Rijk van
Nijmegen natuuractiviteiten organiseert. Elly: “Als de jonge en oude garde IVN’ers elkaar ontmoeten, denk ik dat er prachtige gesprekken kunnen ontstaan.”

nature bits jaarverslag

Groen Traineeship

Het Groen Traineeship brengt jongeren en natuurorganisaties samen. IVN heeft dit project opgezet samen met tien natuur- en milieuorganisaties in Nederland, waaronder LandschappenNL, Natuurmonumenten, SoortenNL, VBNE en Milieudefensie. Jongeren krijgen in het Groen Traineeship de kans
om praktische werkervaring op te doen bij natuurorganisaties. Deze natuurorganisaties zetten op hun beurt weer graag de energie en frisse ideeën van jongeren in bij hun groene projecten. Als één van de proeftuinprojecten van het actieplan Maatschappelijke Diensttijd van de ministeries van VWS en OCW is Groen Traineeship specifiek voor jongvolwassenen van 16 t/m 27 jaar. De groepen trainees besteden drie tot vijf maanden lang één dag in de week aan hun project. Afgelopen jaar hebben de groen trainees meer dan 30 projecten uitgevoerd. Zij hebben bijvoorbeeld Tiny Forests geplant, lespakketten gemaakt, actiegevoerd voor het klimaat, en groene evenementen georganiseerd.

IVN Jongeren Adviesbureau

Bij het IVN Jongeren Adviesbureau werken jongeren vanuit hun opleiding aan échte maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid. De projecten zijn gericht op jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Ze nemen een adviesrol in en doen onderzoek, gaan in gesprek met (lokale) experts en presenteren hun ideeën. Met hun frisse en onbevangen blik dragen ze bij aan het oplossen van vraagstukken van bedrijven of overheden. Zo doen ze praktische ervaring op en ontwikkelen belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Het IVN Jongeren Adviesbureau werkte in 2021 samen met 30 scholen met zo’n 50 docenten en 850 jongeren in het voorgezet onderwijs. 

‘De leerlingen zijn trots dat ze een advies uitbrengen over de school waar ze zelf
jarenlang op hebben gezeten.’ - Docent Berend den Dulk van het Cambium College

ivn jongeren adviesbureau jaarverslagMeer groen op het schoolplein
De gemeente Zaltbommel gaf een duidelijke opdracht mee aan de
eerstejaars havo- en vwo-leerlingen: ontwerp een groen schoolplein voor je
oude basisschool. Tijdens het project van het Jongeren Advies Bureau bezochten
de leerlingen hun oude basisschool om te inventariseren hoe ‘groen’ die nu is en om juffen, meesters, directie en kinderen te interviewen. IVN en de gemeente hielpen de leerlingen met het ontwikkelen van diverse vaardigheden zoals op schaal tekenen, resultaten analyseren en presenteren. De zes adviseursgroepjes
deelden hun ideeën met afgevaardigden van de gemeente in de chique raadzaal
van Zaltbommel. De ideeën gaan verder dan alleen maar bomen en planten poten. Het advies gaat ook over verschillende ondergronden voor het beter weglopen van regenwater en speeltoestellen van duurzame en natuurlijke materialen. Wethouder Van Leeuwen gaf aan dat er serieus wordt gekeken naar de ideeën: “Het sluit super aan op de ambities die wij als gemeente hebben op het gebied van het vergroenen van onze leefomgeving.”

Het magazine ‘Groen Gelderland’ geeft een inkijkje in de projecten waar jongeren de afgelopen jaren in Gelderland aan hebben gewerkt. Het laat zien
hoe waardevol de frisse blik van jongeren kan zijn bij het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. 

Lees het 'Groen Gelderland'-magazine online