Fondsenwerving

IVN is geen organisatie met een (particulier) fondsenwervend karakter zoals veel andere goede doelen in Nederland. We geven op dit moment geen prioriteit aan wervingsactiviteiten voor particuliere donateurs. Wel verwelkomen en faciliteren we elke bijdrage die men wil geven aan onze doelstellingen en hebben we een structureel ledenwervingsbeleid. Aan dit beleid besteden we middelen die gericht zijn op groei. Hiervoor zetten we voornamelijk digitale middelen in bij onze campagnes. Veel mensen worden lid via bijvoorbeeld activiteiten van onze afdelingen zoals cursussen. We reserveren jaarlijks een beperkt bedrag om fondsenwerving bij vermogensfondsen en bedrijven te ondersteunen. Ons beleid is om de impact van projecten en programma’s te vergroten met behulp van inkomsten derden inclusief het bereik via zakelijke partnerships.

Vermogensfondsen
In totaal ontving IVN € 200.931 van vermogensfondsen in 2021. Vrijwel alle toekenningen door vermogensfondsen vinden plaats op basis van projectvoorstellen. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvingen we als onderdeel van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2021 een bedrag van € 150.000 waarvan € 75.000 ongeoormerkt. 

Bedrijfspartners
IVN werkt samen met bedrijven om nóg meer impact te kunnen maken. In sommige gevallen is de samenwerking gebaseerd op het vergroten van ons bereik. Zo was er in 2021 de gezamenlijk MoestuinMaatje campagne met Albert Heijn. In andere samenwerkingen is sprake van een financiële bijdrage van een bedrijf om de doelstellingen te ondersteunen. ASN Bank levert sinds 2019 een bijdrage voor onderwerp Natuurinclusief Bouwen. Met Spadel N.V. werken we sinds 2019 samen op het terrein van biodiversiteit, zwerfafval en Tiny Forest. Met hun bijdrage weten we een groter publiek te bereiken met onze campagnes en activiteiten. Ook de sponsorovereenkomst met Tauw, die IVN sponsort in de projecten Nederland Zoemt en Schone Rivieren, werd in 2021 verlengd.

tauw bedrijfspartner jaarverslagNationale Postcode Loterij
Sinds 1996 ontvangt IVN Natuureducatie van de Nationale Postcode Loterij jaarlijks een ongeoormerkte bijdrage. Met dit bedrag kunnen anders niet hadden kunnen plaatsvinden. We zijn bijzonder trots en blij met het vertrouwen dat deze voor ons zo belangrijke partner in ons heeft. In 2021 ontvingen we het bedrag van maar liefst € 1.350.000. In december 2021 werd IVN verrast met een extra bijdrage van € 1.800.000 om de komende drie jaar toe te werken naar een Natuurrijke Schooldag. Met deze bijdrage voor ons thema Kind & Natuur wil IVN binnen één schoolgeneratie zorgen dat het monopolie van het klaslokaal wordt doorbroken en dat 25% van de lessen buiten wordt gegeven. IVN is ontzettend bedragen. Daar zijn wij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij zeer dankbaar voor!