Bestuur

Managementteam

Sinds 2009 is Jelle de Jong algemeen directeur van Stichting IVN. Na de fusie in april is hij benoemd tot directeur-bestuurder van de vereniging IVN. De taken en de bevoegdheden van de directeurbestuurder zijn vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk regelement. Het managementteam bestond per 31 december 2021 uit de volgende personen:

 • Jelle de Jong
  Directeur-Bestuurder en P&O
 • Wander van der Kolk
  Directeur Communicatie, Marketing & Programma’s
 • Ron Schaarsberg
  Manager Financiën & ICT
 • Mark Tuit
  Regiodirecteur Friesland, Groningen en Drenthe
 • Joline de Weerdt
  Regiodirecteur Overijssel, Gelderland en Flevoland
 • Petra Schut
  Regiodirecteur Noord-Holland en Utrecht
 • Daphne Teeling
  Regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland
 • Renske Visscher
  Regiodirecteur Noord-Brabant en Limburg

Landelijke Raad

De Landelijke Raad vertegenwoordigt de leden van IVN en is daarmee het hoogste orgaan binnen IVN. De Landelijke Raad functioneert als de ledenraad van de vereniging. De raad bestond in 2021 uit 24 personen. 22 leden vertegenwoordigen elk een regio. Daarnaast hebben WoesteLand en Natuurontdekkers elk  één zetel. De taken en bevoegdheden van de Landelijke Raad zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regelement. De Landelijke Raad is vier keer bijeengekomen in 2021, tweemaal online vanwege coronabeperkingen en tweemaal in een fysieke vergadering. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Bestuurder met advies terzijde. De Raad van Toezicht is in 2021 vijfmaal
bijeengeweest: vier reguliere vergaderingen en een ingelast overleg in april vanwege de fusie. Vier van de vijf overleggen waren online vanwege coronabeperkingen. 

De Raad van Toezicht van IVN kende in 2021 twee gezichten: eerst de Raad van Toezicht van de Stichting IVN, die per 22 april ophield te bestaan, en vervolgens de Raad van Toezicht van de vereniging IVN die op 23 april van start ging. Voor de continuïteit zijn een aantal leden van de ‘oude’ RvT benoemd in de ‘nieuwe’ RvT. Dit zijn Hans Gilissen als voorzitter en Rolf Boersma, Janneken Sprangers en José Hendriksen als leden. Om in de toekomst drastische wijzigingen in de RvT te voorkomen, hebben zij hun ‘oude’ zittingstermijnen overgenomen in de nieuwe Raad van Toezicht.

Met het einde van stichting IVN zijn Han Mouton, Louise van den Broek, Bram van Dijk en Ryan van den Born gestopt als lid van de Raad van Toezicht.

In december liep de tweede zittingstermijn van José Hendriksen af. Zij is vervangen door Boudewijn Kanen.

Samenstelling Raad van Toezicht
Sinds de fusie op 22 april 2021 wordt de Raad van Toezicht gevormd door acht personen. Van de leden die vanuit de Raad van Toezicht van de oude stichting IVN in de nieuwe Raad van Toezicht van de vereniging IVN zijn doorgegaan, zijn de oorspronkelijke zittingstermijnen gehandhaafd. Op 31 december 2021 bestond de Raad van Toezicht uit:

 • Naam: Hans Gilissen
  Rol: Voorzitter
  Aftredend per: november 2022
  Herbenoembaar: ja
  Functie: Bestuurslid bij rechtbank Limburg
  Nevenfuncties: 
  • Lid Raad van Commissarissen Limgroup B.V.
  • Lid bestuur stichting Dialectwoordenboek
  • Cultuurprijs Limburg
  • Lid Raad Economische Advisering Bisschoppelijk Centrum Rolduc
  • Lid Bestuur i/o Stichting Vrienden van Ysselsteyn
 • Naam: Saskia de Jonge
  Rol: Vicevoorzitter
  Aftredend per: april 2024
  Herbenoembaar: ja
  Functie: Manager kennisontwikkeling bij ProRail
 • Naam: Rolf Boersma
  Rol: Lid
  Aftredend per: november 2022
  Herbenoembaar: ja
 • Naam: Janneken Sprangers
  Rol: Lid
  Aftredend per: december 2024
  Herbenoembaar: nee
  Functie: Financieel mediator
 • Naam: Bart Franken
  Rol: Lid
  Aftredend per: april 2024
  Herbenoembaar: ja
  Functie: Projectmanager Natuur bij Antea Group
 • Naam: Jurre Mulder
  Rol: Lid
  Aftredend per: april 2024
  Herbenoembaar: ja
  Functie: Directeur/Chief Digital & Technology Officer bij Intergamma
 • Naam: Jetske van den Bijtel
  Rol: Lid
  Aftredend per: april 2024
  Herbenoembaar: ja
 • Naam: Boudewijn Kanen
  Rol: Lid
  Aftredend per: december 2024
  Herbenoembaar: ja
  Functie: Advocaat bij Liber Dock