Voorwoord

Beste natuurliefhebber,

In 2019 stond natuur en duurzaamheid volop in de belangstelling. Vooral op juridisch vlak zagen we een aantal verbeteringen. Uitspraken over sjoemeldiesels, PFAS vervuiling en stikstof (Raad van State) dwingen ons om opnieuw te kijken naar hoe we om gaan met onze leefomgeving. Ook de natuur in de buurt staat volop in de belangstelling. Mensen willen zich meer en meer inzetten voor lokale en groene initiatieven. Nederlanders worden zich steeds bewuster van het belang van groen in hun directe leefomgeving.

IVN sluit hier op aan met diverse projecten door heel Nederland. En hoewel we in een tijd leven waarin veel aan verandering onderhevig is, is de missie van IVN al jaren dezelfde: de natuur weer in de harten van mensen brengen. Als vereniging zijn we in 2019 met meer dan 1000 leden gegroeid, wat maakt dat er op dit moment zo’n 26.000 mensen lid zijn van IVN. IVN-afdelingen organiseerden in 2019 maar liefst 10.000 activiteiten, waarmee zij mensen de natuur lieten beleven. Ook groeide het aantal abonnees van onze Mens & Natuur-nieuwsbrief fors met maar liefst 31% naar ruim 47.000 lezers.

IVN werkt aan een samenleving waar mens en natuur weer natuurlijk verbonden zijn. We doen dat door ons te focussen op kinderen, buurten, gezondheid en recreatie. Afgelopen jaar werd het 60ste Tiny Forest aangelegd. Minibossen die ook fungeren als ‘buitenlokaal’ voor basisscholen, maar ook als ontmoetingsplaats voor de buurt. In 2019 werden we opnieuw verrast met een extra donatie van de Nationale Postcodeloterij. Ditmaal ging het om ons project Schone Rivieren dat we uitvoeren samen met Plastic Soup Foundation en Stichting Noordzee. We werken aan een schone plasticvrije rivierdelta en combineren opruimacties met een bronaanpak. 

We richten ons ook op mensen die nauwelijks in aanraking komen met de natuur. Hen wél de natuur laten ervaren is belangrijk. Natuur heeft namelijk een bewezen positief effect op ons welzijn. Jonge kinderen die door omstandigheden in een opvang terecht komen, brachten we dichter bij de natuur met het project Huisje, Boompje, Beestje. Ook ouderen namen we mee naar buiten met het programma Grijs, Groen en Gelukkig.

Want ongeacht of je jong of oud bent, geniet van stadse natuur of juist van een ongerept Nationaal Park; natuur is er voor iedereen. Als we goed voor haar zorgen, kunnen toekomstige generaties blijven genieten van mooie natuur én van schone lucht, schoon water en gezond voedsel. 

Jelle de Jong (directeur IVN) en Hans Gilissen (landelijk voorzitter IVN)