Natuur in de Buurt

Meer dan de helft van alle Nederlanders woont in verstedelijkt gebied. Natuur, groen en de stad kunnen prima samen gaan, als je er maar op een slimme manier mee aan de slag gaat. Ook dit jaar heeft IVN vanuit het thema Natuur in de Buurt tips, trips, programma’s en projecten (verder) ontwikkeld, zoals Tiny Forest, Tuiny Forest, Nederland Zoemt en Operatie Steenbreek om te zorgen voor meer natuur in de buurt. Het doel? Zorgen dat iedereen groener, gezonder en prettiger kan leven in z’n eigen buurt.

Tiny en Tuiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid en inheems bos, zo groot als tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen! Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een groene en gezonde plek en kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. In 2019 werd de 60ste Tiny Forest aangelegd. Ook volgden 20 particulieren een cursus Tiny Forest en plantten hun eigen minibos aan. Ook legden 600 tuineigenaren de tuinversie van Tiny Forest  - Tuiny Forest - aan in hun tuin. Daarnaast onderzochten 40 onderzoekvrijwilligers de bestaande Tiny Forests en ontdekten meer dan 585 verschillende diersoorten.

Tiny Forest ging ook internationaal: er werden partnerships gesloten met Earthwatch in Engeland en Goodplanet in Belgie, om Tiny Forest in 2020 ook daar uit te rollen. Al met al een succesvol jaar voor Tiny Forest en mooie kansen om in 2020 verder te groeien.

TF 2019

Schone Rivieren

Plastic zwerfafval is een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt ongeveer 8 tot 12 miljoen ton plastic onze oceanen in waar het bijdraagt aan de gigantische plasticsoep. Het is een van de grootste milieurampen van deze tijd. Rivieren zijn een belangrijke bron omdat zij het afval naar zee brengen. Daarom strijdt Schone Rivieren voor plasticvrije rivieren in 2030, want schone rivieren zijn van levensbelang voor Nederland en onze natuur.

schone rivierenIn 2019 heeft Schone Rivieren een prachtige donatie van 1.950.000 euro ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. Daarmee komt ons doel om de hele Nederlandse rivierdelta plasticvrij te maken steeds dichterbij. Schone Rivieren maakt gebruik van ‘citizen science’: vrijwilligers verzamelen data voor wetenschappelijk onderzoek. Het is voor het eerst in Nederland dat er op zo’n manier en op deze schaal rivierafval wordt onderzocht.

In december 2019 is er een rapportage over het Schone Rivieren-onderzoek gepubliceerd. Hierin staan de resultaten sinds de start van het onderzoek in 2017, waar mogelijk gekoppeld aan achtergrondkennis over de Nederlandse rivieren. Dit jaar deden er door heel Nederland 5.000 mensen mee aan de opruimacties van Schone Rivieren en zijn er 500 rivierafvalonderzoekers opgeleid. Daarnaast deden er 70 onderzoekers mee op aan de landelijke Schone Rivierendag.

Nederland Zoemt

Ook dit jaar hebben we ons met Nederland Zoemt ingezet om het uitsterven van de wilde bijen tegen te gaan. Zo kwamen we in actie om met gemeenten, bedrijven, scholen en inwoners de wilde bijen genoeg voedsel en nestgelegenheid te bieden. Tijdens de Nationale Bijentelling hebben 5.356 mensen (1.000 meer dan in 2018) meegedaan en zij hebben in totaal 53.740 bijen geteld. De top drie van getelde bijen was:

  1. Honingbij
  2. Rosse Metselbij
  3. Aardhommel

Ook werd Moerdijk uitgeroepen tot Bijvriendelijkste Gemeente van Nederland. Moerdijk werd beloond met een bijenhotel, bijvriendelijke planten, bijenadvies en zaaigoed. Daarnaast is de cursus 'Laat jouw gemeente zoemen' gegeven aan in totaal 75 medewerkers van gemeenten Dalfsen, Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en drinkwaterbedrijf Dunea. Via de cursus kunnen alle bij groenbeheer betrokken medewerkers van een gemeente, van beleid tot uitvoering, meer leren over de bescherming van wilde bijen.

De samenwerking met Kinderopvang Humankind rondom hun actie ZZZoem! was een groot succes. Het hele zomerseizoen hebben 25.000 kinderen op de 430 locaties het leven van de wilde bij gevolgd met tal van speelse en educatieve activiteiten. De actie is in september afgesloten met een grootse recordpoging waarbij met alle kinderen landelijk 100.000 bloembommen zijn gekneed en verspreid. Het resultaat: een bloemenzee in het voorjaar van 2020. En dus heel veel voedsel voor alle wilde bijen!

Accepteer cookies
Ook is er met Lidl een bloembollenactie op scholen gestart, waarbij scholen gratis bloembollen met plantinstructie en twee bijenlessen ontvingen. Binnen twee dagen meldden meer dan 1.500 scholen zich aan, en was de voorraad op. Deze populaire actie krijgt dan ook een vervolg in 2020.

 

Workshop 'Een levende tuin maak jezelf'

Samen met KNNV en Vogelbescherming heeft IVN de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’ ontwikkeld. Dit is een workshop van 2,5 uur voor het algemene publiek met weinig tot enige tuinervaring. De deelnemers leren in een inspirerende workshop hun tuin natuurlijker en diervriendelijker te maken. In de Nationale Tuinweek in juni 2019 hebben we als pilot de workshop op vier locaties uitgevoerd, samen met vrijwillige docenten van IVN Ede, Steenbreek Alkmaar, Steenbreek Rijswijk en KNNV Lelystad. Met groot succes! Er was zoveel animo dat veel deelnemers op een wachtlijst belandden.

tuin