Natuur & Gezondheid

Groen is gezond! IVN zet zich in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen, toegang te bieden tot natuur en natuurbeleving. In 2019 gingen 58 IVN-afdelingen aan de slag met de natuurkoffer en startte de Gezonde Buurten-aanpak in meerdere gemeenten.

Jaarverslag N&G visuals 2019

Grijs, Groen & Gelukkig

Het programma Grijs, Groen & Gelukkig loopt sinds 2015 met als doel vergroening van de ouderenzorg, vanuit de overtuiging dat groen en natuurbeleving een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van ouderen. We werken daarin samen met onder andere de koepelorganisatie ActiZ, én met inmiddels meer dan 170 ouderenzorglocaties. Gedurende het jaar komt er op wekelijkse basis een vraag binnen van een ouderenzorglocatie over ons aanbod. Vooral de trainingen voor medewerkers zijn in trek. Er vonden in 2019 circa 50 trainingen plaats voor zorgmedewerkers en vrijwilligers bij zorginstellingen.

58 extra Natuurkoffers voor IVN-afdelingen

Een van de groene activiteiten binnen Grijs, Groen & Gelukkig is de Natuurkoffer. De Natuurkoffer is een koffer vol natuurproducten om ouderen die niet makkelijk naar buiten kunnen de natuur te laten beleven zonder dat zij daarvoor de deur uit hoeven. Veel IVN’ers zetten de Natuurkoffer al met enthousiasme en succes in bij (ouderen)zorginstellingen. In 2019 mocht IVN via sponsoring van Stichting Den Brinker 40 gratis Natuurkoffers aanbieden. Het animo bleek groot. Met de inzet van extra regionale financiering kregen uiteindelijk 58 IVN-afdelingen een nieuwe koffer. Een prachtige kans om meer ouderen in contact te brengen met de natuur!

Gezonde Buurten

2019 was het jaar waarin IVN de Gezonde Buurten-aanpak met succes heeft ingezet binnen acht geselecteerde gemeenten. Met veel trots en mede dankzij de inzet van alle betrokken omwonenden en instanties zijn de eerste twee Gezonde Buurten opgeleverd. De overige 12 buurten zijn volop in ontwikkeling. Kenmerkend voor de Gezonde Buurten-aanpak is dat alle omwonenden, van jong tot oud, van het begin af aan ervaren dat ze er écht bij horen. Ze denken mee over wat er beter kan in hun buurt en voelen zich gehoord. De Buurtsafari, de ludieke safaritocht in de wijk die we altijd bij aanvang van het project met de buurtbewoners en kinderen ondernemen, blijkt daar een zeer bepalende succesfactor voor te zijn.

Uit de tussentijdse procesevaluatie, kwam als positief punt naar voren dat gemeenten met dit project sneller zaken in gang zetten omdat landelijke initiatiefnemers Jantje Beton en IVN sturing en gewicht aan het project geven. Ook kunnen we concluderen dat het project ervoor zorgt dat samenwerkingspartners elkaar versterken en ambtenaar, bewoner en professionele partijen dichter bij elkaar worden gebracht.

Accepteer cookies

Samen sterk voor natuur

Symposium natuur in de zorg - Samen met Staatsbosbeheer en LandschappenNL vormt IVN een Groene Alliantie voor natuur in de zorg. Op 22 november organiseerden we een goed bezocht symposium in Baarn, samen met de stichting Green Mental Health. Het symposium werd bezocht door ruim 170 deelnemers uit de zowel de ‘witte’ zorgwereld als de ‘groene’ natuurwereld. Op het symposium werden uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en goede voorbeelden op het gebied van natuur en mentale gezondheidszorg onder de aandacht gebracht. Het programma bestond uit een reeks workshops en mooie voorbeelden uit preventie, ziekenhuiszorg, GGZ-zorg en langdurige zorg.

Nationaal Preventieakkoord en Green Deal

Op lobbygebied werkte IVN in 2019 met succes samen aan het Nationale Preventieakkoord en de Green Deal Duurzame Zorg. Deze landelijke hervormingsprogramma's noemen nu expliciet de helende kracht van een gezonde natuurlijke leefomgeving. Dit opent de deuren voor een meer praktische borging van natuur in bestaande kwaliteits- en inkoopcriteria. Hiertoe voerden we gesprekken met de ministeries van VWS en EZ, Zorgverzekeraars Nederland, RIVM, GGD GHOR, JOGG, Fietsersbond, KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland) en kennisorganisatie en netwerkorganisatie Platform 31. Met hen maakten we een handelingsagenda voor 2020 om te komen tot inbedding van een gezonde natuurlijke leefomgeving in de zorgpraktijk. 

Samenwerking met wetenschappers

IVN werkte samen met wetenschappers van de WUR, VU, Radboud Universiteit en Universiteit Leiden om de voornaamste heilzame effecten van natuur samen te vatten in een overzichtelijke infographic.  Deze klikbare infographic werd breed gedeeld via de kanalen van o.a. Alles is Gezondheid, Actiz, De Green Deal Duurzame Zorg en Het Nationaal Preventieakkoord. 

Pennemes infographic natuur is gezond

De impact van groene vrijwilligers in Brabant

Natuur doet je goed - tal van onderzoeken hebben de heilzame werking van natuur aangetoond. Buiten zijn is goed voor de stemming, het dag- en nachtritme en de algehele gezondheid. Een natuurlijke omgeving vermindert stress, verbetert de concentratie en nodigt bovendien uit tot bewegen. Daarom traint IVN groene vrijwilligers zodat zij alle kennis en kunde hebben om natuurbelevingsactiviteiten te organiseren om mensen gezonder en gelukkiger te maken.

Om de impact te meten is er in 2019 een enquête gehouden onder alle IVN'ers die de afgelopen 2,5 jaar in Brabant één of meerdere cursussen op het gebied van Natuur en Gezondheid hebben gevolgd. 23 mensen deden mee aan het onderzoek, die samen maar liefst 1.030 deelnemers bereikt! Uit het onderzoek komt naar voren dat de cursussen helpen bij het opzetten van activiteiten en dat het bij hen persoonlijk ook iets teweegbrengt.