Natuur & Duurzaamheid

De manier waarop mensen produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook geleid tot uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we meer in harmonie met de natuur moeten leren leven. Daarvoor zijn veranderingen nodig in denken en doen. Die boodschap lijkt steeds breder te leven in de Nederlandse samenleving. Tienduizenden mensen, waaronder veel IVN’ers, liepen op zondag 10 maart mee met de Klimaatmars in Amsterdam.

Duurzame samenleving

IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Zo werken we aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen. In 2019 werkte IVN actief aan creatieve manieren om kennis te verspreiden en mensen op individueel niveau aan te zetten tot duurzamer gedrag.

klimaatmars start bij IVN hoofdkantoor

Nieuwe klimaatcursus

Vanuit het Groen Traineeship is er in 2019 met een groep trainees een nieuwe IVN klimaatcursus ontwikkeld. Deze is als pilotversie al gegeven aan een groep van 25 deelnemers. De cursus wordt nog verder ontwikkeld zodat IVN-afdelingen vanaf het najaar van 2020 deze cursus kunnen organiseren. Daarvoor wordt een pool opgestart met 15 trainers. Daarnaast deden de trainees nog meer projecten op het gebied van duurzaamheid. Ze organiseerden een Nieuwjaarssymposium rondom duurzaamheid op 18 januari 2020, met als thema ‘het nieuwe tijdperk’. Ook werkten ze aan een e-learninmodule op het platform Leer je groen: ‘Aan de slag met klimaatverandering’. De module leert je om praktisch aan de slag te gaan met duurzaamheid in je dagelijks leven.

Elke maand aan de slag met duurzaamheid

Op het interne platform Ons IVN is er in 2019 gebouwd aan een groep ‘samen duurzaam’. Deze groep telt inmiddels ruim 300 deelnemers. Vanuit deze groep actieve vrijwilligers is gewerkt aan een duurzame kalender met elke maand een thema en concrete tips voor duurzamer gedrag. Voor maandelijkse inspiratie voor iedereen: individueel maar ook samen met je omgeving. Eind 2019 realiseerden we een verkoop van 1000 IVN kalenders via onze webwinkel!