Management Team

Sinds 2009 is Jelle de Jong algemeen directeur van Stichting IVN. De taken en de bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in de statuten en het directiestatuut. Het managementteam bestond per 31 december 2019 uit de volgende personen:

  • Jelle de Jong                    Algemeen Directeur en P&O
  • Wander van der Kolk    Directeur Communicatie, Marketing &                                                                Programma’s
  • Ron Schaasberg             Manager Financiën & ICT
  • Mark Tuit                         Regiodirecteur Friesland, Groningen en Drenthe
  • Joline de Weerdt            Regiodirecteur Overijssel, Gelderland en                                                            Flevoland
  • Petra Schut                     Regiodirecteur Noord-Holland en Utrecht
  • Daphne Teeling              Regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland
  • Renske Visscher             Regiodirecteur Noord-Brabant en Limburg

Nevenfuncties de heer De Jong

De heer de Jong heeft geen nevenfuncties