Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van IVN houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Ook heeft de RvT een adviesfunctie ten behoeve van het Bestuur. Jan Hermans nam in december na 2 perioden afscheid als lid van de Raad van Toezicht en Janneken Sprangers begon in december als nieuw lid. Kees de Ruiter, Nynke Runia en Janneken Sprangers zijn ook lid van het bestuur van de vereniging IVN.

De Raad van Toezicht bestond eind 2018 uit de volgende personen:
•    Kees de Ruiter, voorzitter
•    Riyan van den Born
•    Louisa van den Broek
•    Bram van Dijk
•    José Hendriksen
•    Han Mouton
•    Nynke Runia
•    Janneken Sprangers

De Raad van Toezicht is in 2018 viermaal bijeengekomen voor vergaderingen in het bijzijn van de Algemeen directeur, de directeur Verenigingszaken, Communicatie en P&O en de manager Financiën & ICT.  Belangrijke onderwerpen waren de samenwerking tussen de beroeps- en de vrijwilligersorganisatie en de financiële gang van zaken. Net als vorig jaar heeft de bijeenkomst ‘24 uur in de natuur’ plaatsgevonden met de Raad van Toezicht, het Management Team en het Landelijk Bestuur.