Natuur en Duurzaamheid

In 2018 was er, net als in 2017, wederom veel aandacht voor de ecologische voetafdruk als overkoepelend thema. We werkten als IVN verder aan de interne duurzaamheid van onze organisatie. Ook gingen veel IVN-afdelingen aan de slag met verschillende thema’s en onderwerpen rondom duurzaamheid. 

Regiotour Duurzame Aarde

De landelijke inspiratiemiddag Duurzaamheid & Biodiversiteit, waar in 2017 veel belangstelling voor was, kreeg een vervolg in 2018 in de vorm van verschillende middagen door heel Nederland. In Tilburg (19 april), Zwolle (24 mei), Alphen aan den Rijn (19 juni) en Amsterdam (11 september) gaf Jan Juffermans een inspirerende lezing over de ecologische voetafdruk en liet op een boeiende manier zien hoe natuur, biodiversiteit en duurzaamheid met elkaar samenhangen. 80 leden uit het hele land namen aan deze bijeenkomsten deel.

Duurzaamheid

Interne duurzaamheid 

Op beleidsniveau hebben we als IVN gekeken naar de mogelijke impact van een vegetarisch voedselbeleid en aanpassingen in vervoersopties. Hiervoor hebben we gekeken naar de impact van vlees op het milieu en hebben we via een enquête gevraagd hoe verschillende regiokantoren al bezig zijn met vegetarisch voedsel. Als tweede noemer hebben we gefocust op vervoer. Ook hierbij hebben we gekeken naar de impact van verschillende vervoersopties op het milieu. De ligging van de regiokantoren en de gedeclareerde kilometers zijn opgezocht en via dezelfde enquête werd de huidige stand van vervoer en de kijk op duurzamere opties bevraagd. Naar aanleiding van de enquête is er een groep van twaalf vrijwilligers en beroepskrachten samengesteld die als denktank met het interne duurzaamheidsbeleid aan de slag gaan. 

KlimaatcursusDuurzaamheidsdag

Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s binnen IVN. Veel gidsen zoeken manieren om deze onderwerpen op een logische manier in te bouwen in hun activiteiten. Om die reden hebben een aantal IVN’ers uit Limburg de handen ineen geslagen en een klimaatcursus ontwikkeld. Eind 2018 ging de eerste cursus van start met 20 enthousiaste deelnemers. De cursus duurt tot oktober 2019. Daarna wordt onderzocht of de cursus landelijk beschikbaar wordt. 

IVN-afdelingen en duurzaamheid

Diverse IVN-afdelingen legden een duidelijke link tussen natuur en duurzaamheid in 2018. Zoals bijvoorbeeld bij IVN Almelo die twee lezingen organiseerde over afvalvrij leven. Gastspreker Emily Jane Townley leeft zonder afval met haar gezin met drie jonge kinderen. Tijdens de eerste lezing op 28 mei legde ze belangstellenden uit hoe ze dat deed en op de vervolglezing op 18 juni gingen deelnemers zelf aan de slag met het maken van eigen tandpasta of deodorant.