Medewerkers (P&O)

2018 was voor het team P&O een jaar van veel veranderingen. De afdeling heeft zich bezig gehouden met de overgang naar AFAS, de uitvoer van de RI&E, professionalisering W&S, afdeling AVG proof, opzet IVN Academie en de eerste bevlogenheidsmeting. Kortom: een druk en uitdagend jaar.  

De grootste verandering is de overgang naar AFAS, met de daarbij behorende integratie van de volledige salarisadministratie bij de afdeling. Naast het werkbaar maken van het systeem was het ook een uitgelezen moment om huidige processen te analyseren en daarna te optimaliseren of te veranderen. 

Personeel 

Vaste medewerkers en vrijwilligers zijn belangrijk voor IVN. Via campagnes en projecten brengen zij de natuur in de harten van mensen. IVN krijgt desondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog veel reacties op vacatures voor beroepskrachten. In 2018 traden 24 nieuwe medewerkers aan en zwaaiden 25 medewerkers af. Dat zet het totaal in 2018 gemiddeld op 132 medewerkers wat neer komt op een gewogen gemiddelde van 110 fte. Daarvan is 32 procent man en 68 procent vrouw. Het ziekteverzuim was 1,79 procent. Dat is lager dan de 3,2 procent uit 2017. 

IVN Academie

Sinds 2016 is er voor alle medewerkers een ontwikkelbudget ter beschikking. Dit werd goed ingezet voor persoonlijke en professionele ontwikkeling bij externe leveranciers. Door inzet van bevlogen medewerkers is er in samenwerking met betrokken externe trainers in 2018 gestart met een aanbod van interne vaardigheidstrainingen. Er zijn enkele pilots gedraaid voor de training Visual Changemaking en Storytelling. Het succes met daarbij groeiende vraag naar meer heeft ervoor gezorgd dat de eerste stappen zijn gezet in de bouw van de IVN Academie.

Het platform waar IVN naast vaardigheidstrainingen ook persoonlijke ontwikkeltrainingen aanbiedt voor al haar medewerkers en bij sommige ook voor vrienden en bekenden van IVN. De doorontwikkeling van de Academie wordt vervolgd in 2019, maar de eerste successen zijn behaald in 2018. 

Bevlogenheidsmeting 

Binnen IVN is veel aandacht voor werkbeleving. Om een beter inzicht te krijgen hoe het werk beleefd wordt en dit frequenter te meten, is eind 2018 de kwartaalbevlogenheidsmeting ingevoerd. Dit is een onderzoek bestaande uit tien vragen die elk kwartaal aan alle medewerkers wordt voorgelegd. Het kwartaalonderzoek heeft de functie van een spreekwoordelijke thermometer die de bevlogenheid van de medewerkers meet en dit in verband brengt met de voortgang van IVN. Aan de hand van de resultaten zien we hoe de bevlogenheid er per kwartaal voor staat en kan dit vergeleken worden met vorige kwartalen. De resultaten worden naast financiële cijfers, ziekteverzuim en pijplijn besproken in het MT.