Landelijk Bestuur en Raad

Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur van de vereniging bestaat uit (maximaal) negen leden. De meeste leden komen voort uit de vereniging, maar er zijn ook enkele zetels gereserveerd voor deskundigen op persoonlijke titel. De voorzitter van het Landelijk Bestuur is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting IVN. De bestuursleden worden benoemd door de Landelijke Raad. De voorzitter wordt – op voordracht van het bestuur – in functie benoemd. Het Landelijk Bestuur komt circa zes keer per jaar bijeen. Daarnaast is er een dagelijks bestuur. Het Bestuur bereidt het verenigingsbeleid voor en draagt zorg voor de uitwerking daarvan. Jaarlijks maakt het bestuur een Jaarplan met begroting. Bovendien vertegenwoordigt het Bestuur IVN extern.

Het Landelijk Bestuur maakt ook toekomstplannen (meerjarenbeleid) voor IVN. Afdelingen en regio’s denken daarover mee. Bestuursleden bezoeken regelmatig regiovergaderingen. Het Landelijk Bestuur bestond begin 2018 uit Kees de Ruiter (voorzitter), Nynke Runia, Rolf Boersma, Miranda Engelshoven, Bart Franken en Henk Mirck.  Het bestuur nam in 2017 afscheid van Henk Mirck en Janneken Sprangers werd in het voorjaar benoemd tot bestuurslid met als portefeuille financiën. 

Landelijke Raad

De Landelijke Raad is het ‘verenigingsparlement’ van IVN. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 22 verenigingsregio’s en onze jongerenorganisatie WoesteLand. De voorzitter van IVN, Kees de Ruiter, leidde op verzoek van de Landelijke Raad de vergaderingen. In 2018 kwam de Landelijke Raad zoals gebruikelijk viermaal bijeen. 

De 170 afdelingen van IVN zijn verdeeld in 22 regio’s. Elke regio stuurt één vertegenwoordiger naar de Landelijke Raad. De stemverhoudingen zijn gebaseerd op het aantal IVN-leden in een regio. Ook de jongerenorganisatie WoesteLand  heeft een vertegenwoordiger. Landelijke werkgroepen en commissies, zoals het Cursushuis en de Natuurontdekkers, bezoeken regelmatig de Landelijke Raad.

Verenigingssecretaris

Het Landelijk Bestuur en de Landelijke Raad worden ondersteund door een verenigingssecretaris. Deze bereidt vergaderingen voor, ontwikkelt nieuwe voorstellen voor beleid en maakt verslagen van bijeenkomsten. In december nam Rien Cardol na acht jaar afscheid als Verenigingssecretaris. Rob Meijers is zijn vervanger.