Kind & Natuur

IVN neemt kinderen mee naar buiten en faciliteert pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders met doe-tips, opleidingen en lesmaterialen. Zo plant IVN het zaadje van de liefde en zorg voor de natuur. 2018 telde weer talloze kinderactiviteiten en een aantal grote campagnes. 

Infographic kind en natuur JV 2018

Tiny Forest Rangers

Met de extra toekenning vanuit de Nationale Postcode Loterij in 2018 kan IVN de komende jaren ruim 100 Tiny Forests met buitenlokaal aanleggen. Zo kunnen basisscholen lessen in het minibos verzorgen. Hiervoor werd het Tiny Forest lespakket en lesbox voor groep 1 t/m 6 ontwikkeld. Daarnaast moeten leerkrachtenteams worden opgeleid, daar is in 2018 mee van start gegaan. De leerkrachtentraining is getest bij 40 leerkrachten van basisschool de Ridderhof. De bedoeling is om de komende jaren zo’n 100 leerkrachtenteams op te leiden.

Daarnaast zijn zo’n 1000 kinderen opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Samen plantten ze zo’n 8000 bomen in tien Tiny Forest in 2018. Naast het planten, verzorgen ze het bos en leiden ze er mensen rond, net als echte boswachters. In 2018 begonnen ook tien nieuwe scholen met het Tiny Forest Rangers programma. Er wordt dus hard gewerkt om kinderen meer in de natuur te krijgen. Basisschool de Optimist in Almere heeft dit heel letterlijk genomen, het is de eerste basisschool van Nederland met een Tiny Forest op het schoolplein! Bekijk de video als je hier meer over wilt weten. 

Accepteer cookies

Conferentie Kind en Natuur

Op 27 en 28 september 2018 vond de tiende editie van de conferentie Kind & Natuur plaats. Vanwege het jubileum trokken we er dit keer maar liefst twee dagen voor uit in plaats van één! Een unieke samenwerking tussen IVN Natuureducatie en het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind. Bijna 200 deelnemers gingen met veel inspiratie, kennis en nieuwe inzichten naar huis. De pedagogische waarde van natuur - wat is dat eigenlijk, hoe herken je het, en hoe kun je daar in je eigen praktijk handen en voeten aan geven? stond centraal. De conferentie vond plaats in Soesterberg onder leiding van dagvoorzitter Marc Veekamp van IVN. 

Slootjesdagen

Er deden zo’n 12.000 kinderen en ouders mee aan de Slootjesdagen in 2018. 105 IVN-afdelingen organiseerden maar liefst 121 Slootjesactiviteiten door heel Nederland. Tijdens de Slootjesdagen werd ook het eerste landelijke Slootjesonderzoek gehouden in samenwerking met NIOO-KNAW en waterdiertjes.nl. De waterdiertjestelling is een belangrijk onderdeel van het onderzoek en was noodzakelijk voor het biodiversiteitscijfer van het aanwezige waterleven. In 2018 ligt dit cijfer op 6,9. Dit is waarschijnlijk wat hoger dan gemiddeld voor alle Nederlandse sloten, omdat er tijdens de Slootjesdagen vooral in mooie en schone sloten met veel waterleven wordt gekeken.

Slootjesdagen 2018Kinderen en ouders troffen veel soorten waterdiertjes aan in de slootjes, de grote winnaar was het bootsmannetje. Dit waterdiertje kwam in zo’n 60 procent van de slootjes voor en werd in totaal bijna 800 keer gezien. Op de tweede plek staat de poelslak, op de derde plek de larve van de waterjuffer, op de vierde plek de schaatsenrijder en op nummer vijf staat de duikerswants. Bovendien valt op dat er in onze slootjes vaak nog allerlei andere soorten zitten. Zo waren er sloten  met tientallen watersalamanders. Of ‘tjokvol watervlooien’, en dat is alleen maar goed! Watervlooien zijn namelijk goed voedsel voor de grotere waterdiertjes. Ook bijzondere waterdiertjes zoals de geelgerande watertor (34 keer), zoetwatermossel (75 keer) en diverse waterkevers (161 keer). 

ModderDag

Tijdens ModderDag op 29 juni 2018 speelden op 2620 locaties zo’n 130.000 kinderen buiten in de modder. Kinderopvanglocaties, basisscholen en meer kinderlocaties organiseerden diverse activiteiten rondom modder.

Bij Gastouderopvang ’t Vosje viel de viering van hun vijfjarig bestaan samen met ModderDag. Alle ouders en gastkinderen vierden het jubileum op de natuurspeelplaats met heksensoep, moddertaartjes en een modderglijbaan. Bij woonzorgcentrum Isselwaerde ontmoeten ouderen, kinderen én de begeleidsters van de kinderopvang SKIJ elkaar in de modder. De ouderen genoten van de spelende kinderen. Soms renden de kinderen naar de ouderen om trots hun besmeurde handjes te laten zien. Ook Basisschool Natuurlijk! in Venlo-Blerick ging helemaal los in de modder. Een juf vertelde ModderDagdat ze sommige kinderen van een hele andere kant zien op zo’n dag. Kinderen die normaal rustig en schuchter zijn, die zich helemaal uitleven en letterlijk en figuurlijk in de modder opgingen. Zoals twee meisjes, die normaal heel netjes zijn, van top tot teen helemaal onder de modder zaten.

Ook op social media deed IVN diverse acties in aanloop naar ModderDag 2018 die een groot bereik opleverde. Op Twitter bereikten we 17.000 mensen door met een leuke samenwerking met influencer Boswachter Tim die een eigen moddervideo maakte en deelde. Ook de winactie ‘Win een Kuub Zand’ in samenwerking met Zandcompleet leverde op facebook een enorm bereik van meer dan 61.000 mensen op. 

Accepteer cookies

Jong Leren Eten

IVN wil meer kinderen betrekken bij gezond eten en de herkomst van voedsel. IVN is daarom partner in het programma Jong Leren Eten van de ministeries LNV en OCW. IVN Jong Leren Eten makelaars werken in een aantal provincies samen met GGD collega’s aan meer aandacht voor moestuinieren en gezonde voeding. In 2018 lag het accent daarbij op de kinderopvang. In de provincie Utrecht heeft IVN 8 smakelijke moestuinen gerealiseerd. Op IVN accommodatie De Veldhoeve in Orvelte hebben ruim 80 medewerkers uit de kinderopvang deelgenomen aan een Inspiratiedag met o.a. een presentatie over het kinderkookboek Chef het Samen.

Jong Leren Eten 2018

Het Groene Wiel

IVN Het Groene Wiel verzorgt educatie over natuur, duurzaamheid en gezondheid in Ede en Wageningen. In 2018 namen 51 scholen deel aan activiteiten en kregen 21.000 kinderen en jongeren op school natuur- en milieueducatie van IVN Het Groene Wiel. Via actieve lessen en programma’s van vijf beroepskrachten en 24 vrijwilligers ontdekten leerlingen hoe ze duurzame en gezonde keuzes maken voor nu en voor de toekomst. Tijdens ’Struikplantdag’ werd bijvoorbeeld het groene schoolplein onder de aandacht gebracht. Basisschoolleerlingen hebben tegels vervangen voor groen op hun schoolplein. 

Naast lessen en programma's organiseerde Het Groene Wiel ook verschillende projecten met duurzaamheid als thema. Bijvoorbeeld ‘Elektrische apparaten demonteren’, waarbij kinderen leren dat je de waardevolle grondstoffen in deze apparaten kunt hergebruiken. Via het project ‘Afvalbewuste school’ zijn scholen in Ede en Wageningen begeleid bij het invoeren van afvalscheiding op school. Ook de IVN-schoolgidsenwerkgroep in Ede werkt mee aan de uitvoering van het programma.

fotoarchief IVN-Apeldoorn

Het Woldhuis 

Het Woldhuis werd ook in 2018 weer volop gebruikt door scholen, bedrijven en particulieren. Het landgoed biedt groene activiteiten aan voor mensen die Het Woldhuis afhuren en schoolreisjes voor alle groepen van het basisonderwijs. In totaal waren er in 2018 16 natuurkampen die in totaal zo’n 1000 kinderen de natuur in kregen. Daarnaast werd Het Woldhuis 62 keer verhuurd, onder andere voor huwelijksfeesten, vergaderingen en werkweken. Ook logeerde Sinterklaas weer een weekend in Het Woldhuis en werd het landgoed omgetoverd tot logeerhuis waar elk jaar duizenden bezoekers op af komen. Daarnaast werden er voorbereidingen getroffen voor de grote verbouwing in 2019.