Educatie

De natuur inspireerde de IVN-afdelingen in 2018 weer tot een groot en gevarieerd aanbod aan cursussen. Er kwam vanuit het landelijk bureau nieuw cursusmateriaal beschikbaar om hen daarbij te ondersteunen. Ook het e-learningplatform Leer je groen werd voor alle IVN’ers toegankelijk. 

Cursussen en opleidingen

IVN biedt het grootste aantal natuurcursussen in Nederland. In 2018 werden in totaal 168 cursussen gegeven door de IVN-afdelingen. De onderwerpen varieerden van paddenstoelen, planten, vogels en insecten tot ‘de vier uilen van Soest’, ‘Steltlopers’ en ‘Kunst en Natuur’. In Limburg kon je zelfs leren over natuurlijk bier brouwen.

Natuurgidsenopleiding nijmegen

Wie zelf natuurgids wilde worden, kon in 2018 in acht regio’s de lange en intensieve IVN Natuurgidsenopleiding volgen. Afdelingen De Ronde Venen en Uithoorn, Walcheren, Uden en omstreken, Deventer, Nijmegen, Voorne-Putten, Midden Kennemerland en Mark en Donge organiseerden in 2018 de Natuurgidsenopleiding. Een Natuurgidsenopleiding aanbieden is voor afdelingen altijd een flinke investering en menskracht en tijd. Maar het geeft veel voldoening en het levert de afdelingen nieuwe actieve leden op die breed inzetbaar zijn. 

Dit jaar was IVN het Rijk van Nijmegen één van de afdelingen die de Natuurgidsenopleiding aanbood. 45 cursisten gingen 27 lesavonden en evenveel praktijkzaterdagen aan de slag in de natuur. De afdeling organiseerde in 2013 de opleiding voor het laatst. 'Het was leuk om te zien dat de cursisten van toen de docenten van de opleiding in 2018 waren”, vertelt coördinator Karin van Toor. "Daarnaast waren er masterclasses van de fine fleur van de natuur. Onder andere van bioloog Arnold van Vliet en voedselbosdeskundige Wouter van Eck.'

Nieuw aan de opleiding van 2018 bij IVN Rijk van Nijmegen was dat cursisten een product moesten bedenken dat vaker gebruikt kan worden. Karin: 'Daar zijn mooie GPS-routes, bijvoorbeeld een fietsexcursie naar twee verschillende voedselbossen en een excursie speciaal gericht op managers uit het bedrijfsleven.” Uiteindelijk rondden 31 cursisten de cursus met succes af. “Het is een intensieve cursus, soms ontdekken mensen dat pas als ze er middenin zitten. Ook de organisatie ervan is een flinke opgave, je hebt minstens zoveel vrijwilligers nodig als cursisten. Bea Peeters zegt niet voor niks: 'it takes a village'. Maar het is het dubbel en dwars waard.'

Natuurgidsenopleiding nijmegen

Nieuw cursusmateriaal

Om het aanbieden van cursussen leuk en laagdrempelig te houden, ontwikkelt IVN landelijk lesmateriaal voor afdelingscursussen. In 2018 werd met subsidie vanuit het project Nederland Zoemt een cursus ontwikkeld over bijvriendelijk groenonderhoud. Er kwam een variant voor het algemene publiek, ‘Laat jouw tuin zoemen’, en een variant voor groene vrijwilligers, ‘Laat jouw buurt zoemen’. Beiden zijn korte cursussen waarin deelnemers leren over bijvriendelijk onderhoud van tuin of buurt. De cursusmaterialen voor de twee cursussen zijn voor afdelingen gratis te downloaden via Ons IVN.

E-learning voor alle vrijwilligers

In 2017 werd e-learningplatfrom Leer je groen gelanceerd. Het was toen toegankelijk voor de Natuurgidsenopleidingen die dat jaar startten. In 2018 is het platform toegankelijk geworden voor alle vrijwilligers van IVN. Er is een koppeling gemaakt tussen Ons IVN en Leer je groen. Via de knop ‘Leer je groen’ gaan vrijwilligers nu rechtstreeks naar de e-learningomgeving, zonder dat ze meerdere inlogs moeten onthouden. 

leer je groenIn 2018 zijn ook weer een aantal interessante modules aan Leer je groen toegevoegd, zoals ‘Bijen en bijvriendelijk beheer’ en ‘Veilig werken met handgereedschap’. Leer je groen is een initiatief van de samenwerkende organisaties IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en Natuurmonumenten. Alle vrijwilligers en medewerkers van deze natuurorganisaties hebben gratis toegang tot het platform en de modules worden gezamenlijk ontwikkeld.

Handleidingen voor het geven en organiseren van cursussen

Voor afdelingen die beginnen met het geven van cursussen, of gewoon benieuwd zijn naar tips over het geven en organiseren van cursussen, zijn er in 2018 drie korte cursushandleidingen ontwikkeld  met hulp van ervaren docenten:

  • Wat maakt een cursus een IVN-cursus? Hierin staan de 12 kenmerken van een IVN-cursus. Vink af of jouw cursus er al aan voldoet!
  • Hoe organiseer ik een IVN-cursus? Hierin lees je hoe je in 24 stappen een cursus organiseert.
  • Hoe geef ik een IVN-cursus? Hierin staan didactische tips voor docenten. Vooral voor beginnende docenten interessant, maar ervaren docenten kunnen er zeker ook tips uithalen.

De handleidingen zijn van toepassing op alle IVN-cursussen, behalve de Natuurgidsenopleiding, waarvoor aparte handleidingen beschikbaar zijn.