Over IVN Voedselbosjes

Wat is een IVN Voedselbosje?

Een IVN Voedselbosje heeft een omvang van 30 vierkante meter en bestaat uit 20 tot 25 soorten planten, struiken en bomen. Alle soorten zijn vast, dat wil zeggen dat ze het hele jaar staan en anders terug komen na de winter. Van kersenboom tot bramenstruik en van citroenmelisse tot colakruid. De  verschillende soorten bomen, struiken, bodembedekkers, klimplanten en kruiden in de voedselbosjes zijn deels of helemaal eetbaar. Een IVN voedselbosje is een heerlijke plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én mensen.

Leren over en van de Voedselbosjes

De IVN Voedselbosjes zijn beleefbaar aan de hand van educatiemateriaal. Het educatiemateriaal is gericht op het leren kennen van het voedselbos en de planten erin, hoe deze verzorgd moeten worden, geoogst en uiteindelijk bereid. Het materiaal is gemaakt voor verschillende doelgroepen: kinderopvang, scholen, zorginstellingen. Bovendien worden buurtbewoners van het Voedselbosjes staat betrokken, zodat het Voedselbosje een ontmoetingsplek vormt en de sociale cohesie in de buurt versterkt.

Voedselbosbouwbeweging

Sinds een aantal jaren is er landelijk en ook internationaal een voedselbosbouwbeweging aan het ontstaan. Vanuit de beperkte houdbaarheid van het gangbare, intensieve landbouwsysteem en de almaar verminderende biodiversiteit bieden voedselbossen een kansrijk alternatief.

Een vitaal voedselbos bestaat uit inheemse en niet invasieve exoten met een rijk bodemleven. Het is door mensen ontworpen, minimaal 0,5 hectare groot en bestaat uit een groot aantal vegetatielagen waaruit geoogst kan worden. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden hierbij niet gebruikt. In Nederland zijn inmiddels meer dan 20 van deze voedselbossen aangelegd. 

Pilotfase 2020

In 2018 en 2019 zijn de vier eerste IVN Voedselbosjes geplant. De reacties en de ervaringen zijn zo positief dat IVN in 2020 minimaal tien nieuwe voedselbosjes gaat realiseren. Teven wil IVN op basis van de ervaring in 2020 samen met de locaties het concept voor IVN Voedselbosjes uitwerken en geschikt maken voor verdere verspreiding. Hierbij gaat het om het beplantingsdeel, de educatie en het proces om tot een IVN Voedselbosje te komen. Er staan al nieuwe IVN Voedselbosjes gepland in Utrecht, Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. 
 

Tiny Food Forest - IVN