Waterplanten

Naast de aanwezigheid van waterdiertjes kun je ook aan de hand van de waterplanten die in en rond een sloot groeien,  aflezen hoe schoon het water in de sloot is. In sloten met helder water groeien planten met onderwaterbladeren. Deze bladeren produceren veel zuurstof, zodat ook vissen en andere waterdieren er goed kunnen leven. Als er weinig voedingstoffen in het water aanwezig zijn, kunnen er maar weinig planten groeien.

De kwaliteit van het water kun je indelen in verschillende klassen, bijvoorbeeld: zeer goed, goed matig, slecht en zeer slecht. Ecoloog Bart Specken van Waternet heeft hiervoor een zeer interessante klasse-indeling gemaakt geënt op de sloten en meest voorkomende planten in het gebied tussen Utrecht en Amsterdam.

Een overzicht van waterplanten als bio-indicatoren voor waterkwaliteit:

Waterplanten

Schoon water

Matig schoon water

Vervuild water

Dotterbloem

Gele plomp

Drijvend fonteinkruid

Egelskop

Holpijp

Eendenkroos

Gele lis

Kikkerbeet

Fonteinkruid

Sterrekroos

Pijlkruid

Liesgras

Watermunt

Waterpest

Lisdodde

 

Waterranonkel

Pitrus

 

Waterviolier

Riet

 

Waterweegbree

Waterzuring

Ben je ook benieuwd welke planten er allemaal groeien bij jou in de sloot?

Bestel de zoekkaart waterplanten