Waterkwaliteit meten

Dit jaar zorgen we niet alleen voor een dag vol water- en natuurpret op 150 plekken in Nederland, we verrijken de dag ook met wetenschappelijk onderzoek. IVN en het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW gaan voor het eerst samen met alle ouders en kinderen tijden de IVN Slootjesdagen een citizen science onderzoek uitvoeren, om de waterkwaliteit van de Nederlandse slootjes te meten.

Waterdiertjes tellen
De waterkwaliteit wordt op verschillende manieren gemeten.  Zo kun je op basis van aanwezige waterdiertjes een waterscore bepalen. Gewapend met een schepnet, waterbak, loeppotje en speciale zoekkaart kunnen kinderen en hun (groot)ouders onderzoeken welke dieren er in en rond de sloot leven. Bij alle dieren die ze tegenkomen, noteren ze de aantallen op de zoekkaart. 

Helderheid water bepalen
De helderheid van het slootwater is een andere indicator voor de waterkwaliteit. Het meten van de helderheid van het water wordt al gedaan sinds mensen onderzoek doen. In 1865 bedacht Angelo Secchi de zogenaamde Secchi-schijf, om op een gestandaardiseerde manier de helderheid van het water te bepalen. Deze methode wordt nog steeds wereldwijd gebruikt als eenvoudige maat voor de ‘gezondheid’ van het water.

Secchi schijf
Tijdens de Slootjesdagen kunnen de kinderen met de Secchi schijf de helderheid van het water meten. Ze laten de Secchi-schijf in het water zakken, totdat hij niet meer zichtbaar is. De waterdiepte waarop dit gebeurt, wordt genoteerd op de zoekkaart. Vervolgens wordt de schijf weer omhoog getrokken totdat hij net weer zichtbaar is. Ook deze waterdiepte wordt genoteerd. 

Het NIOO verzamelt alle gegevens en verwerkt deze in hun rapport over de waterkwaliteit van Nederlandse slootjes.