Wat is een sloot?

Een sloot is gegraven door mensen. Sloten zijn bedoeld voor de ontwatering en vangen overtollig water op. Bijvoorbeeld als het heel veel regent. Zonder sloten zouden veel planten verdrinken en zou je in een groot deel van Nederland natte voeten krijgen!

In Nederland ligt een groot netwerk aan sloten: maar liefst 330.000 kilometer. Vroeger bestond Nederland uit moeras en natte gebieden met een grote biodiversiteit. Al deze gebieden zijn ingepolderd en verdwenen en de Nederlandse sloten hebben deze functie overgenomen.

Voor veel insecten maar ook andere beesten, zoals vogels die weer van deze insecten leven zijn de sloten belangrijk voor hun voortbestaan (Vroege Vogels). Sloten blijken interessanter en belangrijker voor de biodiversiteit in de natuur dan in eerste instantie werd vermoed.