Nederlandse slootjes

Wat is een sloot?

Een sloot is gegraven door mensen. Sloten zijn bedoeld voor de ontwatering en vangen overtollig water op. Bijvoorbeeld als het heel veel regent. Zonder sloten zouden veel planten verdrinken en zou je in een groot deel van Nederland natte voeten krijgen!

Lees meer…

Het belang van Nederlandse slootjes

De aanwezigheid van sloten en slootranden heeft een grote toegevoegde waarde op de biodiversiteit en milieukwaliteit van de Nederlandse waterkundige infrastructuur. Dit is van essentieel belang in een waterrijk land als Nederland.

Lees meer…

Herken een gezonde sloot

Er zijn verschillende aanwijzingen die de kwaliteit van het water in de Nederlandse slootjes weergeven. Hoe schoon het water in sloten, vaarten en plassen is, valt bijvoorbeeld af te meten aan de hoeveelheid plantensoorten die in het water groeien en de diersoorten die erin leven.

Lees meer…