Over de Meerjarenvisie

Sinds 1 april 2021 is IVN weer één organisatie, één vereniging. In 2021 hebben we, samen met alle IVN'ers - leden en beroepskrachten - onze nieuwe meerjarenvisie vormgegeven. Deze visie schetst onze gezamenlijke stip op de horizon. Een droom waarin we elkaar vinden, waaraan we samen willen werken vanuit ieders kracht en expertise. Een droom waarin we bovendien meer mensen willen meenemen.

De meerjarenvisie is geen detailkaart met vaste mijlpalen. We geloven dat onze dynamische samenleving om flexibiliteit vraagt en het vermogen ambities vast te houden, maar dat de weg daarnaartoe steeds opnieuw ter discussie staat. Die weg verkennen we stap voor stap met een focus op waar we écht het verschil kunnen maken.

IVN meerjarenvisie 2021-2025