Over IVN Meerjarenvisie

Sinds 1 april 2021 is IVN weer één organisatie, één vereniging. In de nieuwe meerjarenvisie schetsten we onze gezamenlijke stip op de
horizon. Een droom waarin we elkaar vinden. Waaraan we als vrijwilligers en beroepskrachten samen willen werken, vanuit ieders kracht en expertise.