IVN Jongeren Adviesbureau
Recreatie
dinsdag13mrt2018

Jongeren op expeditie in Hollandse Duinen

Op 13 en 14 november gingen jongeren van de derde klas van het Technasium Maris College in Den Haag op expeditie in Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Twee dagen lang moest de klas zich op primitieve wijze zien te redden in het natuurgebied. De expeditie is één van de beleefconcepten die de jongeren zelf bedachten om een bezoek aan het Nationaal Park aantrekkelijker te maken.

De expeditie is een initiatief van NPHD en partnerorganisatie IVN Natuureducatie. Het ministerie van Economische Zaken heeft begin dit jaar verschillende Jongeren Advies Bureaus opgericht. In deze Advies Bureaus bedachten jongeren belevingsconcepten voor het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen. Eén van de ideeën die hieruit kwam was Expeditie Hollandse Duinen, afgeleid van Expeditie Robinson. Dit idee werd zo enthousiast ontvangen dat is besloten het ook daadwerkelijk uit te voeren.

"Je vergeet de stad echt helemaal"

De bedenkers van de expeditie waren met hun klas de eerste deelnemers aan de pilotexpeditie: “Het is nu niet zomaar een schoolopdracht meer. Het is nu echt!” In de duinen voerden de leerlingen verschillende opdrachten uit, waarmee ze hulpmiddelen konden verdienen die hun verblijf aantrekkelijker zouden maken. Om de nacht goed door te komen, moesten ze gezamenlijk tenten maken van zeil en touw en maaltijden koken op een kampvuur. Zo beleefden zij het natuurgebied op een unieke wijze. Jesse: “De expeditie is echt een trektocht door de duinen waarbij je ook in een gebied mag komen waar je normaal niet zo snel kan of mag komen. Je vergeet de stad echt helemaal. Een telefoon mis je dan ook even niet meer.”

Expeditie Hollandse Duinen

Jongeren betrekken bij het Nationaal Park Hollandse Duinen

Jongeren zijn de beslissers van de toekomst. IVN Natuureducatie vindt het daarom belangrijk om jongeren te betrekken bij hun directe leefomgeving. Zo ontdekken jongeren al vroeg de waarde van de natuur. Georgette Leltz, kwartiermaker NPHD namens Dunea: “Met het Nationaal Park Hollandse Duinen pakken wij de kans om het meest Hollandse natuurgebied van Nederland nog beter op te kaart te zetten. Wij willen zeldzame natuur nog beter beschermen en de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen nog aantrekkelijker maken. Deze expeditie laat jongeren de mooie natuur van het gebied Hollandse Duinen zien en op een uitdagende en actieve manier ervaren.”

Over Nationaal Park Hollandse Duinen

Hollandse Duinen is een Nationaal Park in oprichting. Het gebied beslaat een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd; geliefd om water, ruimte en licht. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Meer informatie over NPHD vindt u op http://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/ U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.

Nationaal Park Hollandse Duinen