IVN Jongeren Adviesbureau
Natuur
dinsdag12dec2017

Jongeren adviseren over getijdenenergie

Middelbare scholieren Vwo-3 van Calvijn College uit Goes presenteren op donderdag 14 december hun ideeën over getijdenenergie.

Tocardo, het bedrijf achter de getijdencentrale in de Oosterscheldekering, heeft IVN Zeeland gevraagd om jongeren in te schakelen. IVN betrekt scholieren bij dit soort opdrachten in het kader van het project ‘Jongeren Advies Bureau Getijdenenergie’, door ze om advies te vragen. De scholieren vormen in groepjes een adviesbureau en zijn zo tezamen met vele andere jongeren het jongste adviesbureau van Nederland.

Voordeel van deze leeftijdsgroep is dat ze zich goed kunnen inleven in basisschoolleerlingen, want Tocardo vindt het belangrijk dat ook 9-12 jarigen weten hoe getijdenenergie werkt. Daarom bedenken scholieren educatief materiaal waarmee deze energiebron duidelijk wordt, compleet met een prototype van de getijdencentrale zoals die momenteel in gebruik is.

Later dit schooljaar zal een lespakket worden ontwikkeld door Zeeuwse partners van Tocardo en de plannen van de scholieren zullen ter inspiratie dienen. De Calvijn leerlingen zijn door dit project deskundig geworden op het gebied van getijdenenergie, wie weet wordt er volgend schooljaar een beroep op hen gedaan om een gastles te verzorgen op een Zeeuwse basisschool in het kader van het nog te ontwikkelen lespakket.

Aan leerlingen die graag een technische uitdaging aangaan, is gevraagd om de ophanging van de turbines te bekijken en met verbeteringen te komen. “Bij Tocardo zelf zit er natuurlijk heel veel kennis, maar jongeren kunnen zo goed out-of-the-box denken dat we hopen te worden verast door hun ideeën”, aldus Peter Scheijgrond van Tocardo.

Alle 55 leerlingen hebben voor de herfstvakantie zowel een excursie naar de Oosterscheldekering als ook een gastles gehad van dhr. Van Berkel, lector Delta Power van Hogeschool Zeeland.

Een jury van deskundigen van Nationaal Park Oosterschelde en HZ zal het winnende adviesbureau donderdag bekend maken, de winnaars mogen komende lente gaan snorkelen in NP Oosterschelde.
 

JAB

U bent van harte welkom om te komen kijken naar de finale. Meld u aan via Paulien van ’t Westeinde, projectleider Voortgezet Onderwijs IVN Zeeland.

Contactgegevens:

E-mailadres: paulien@edubedrijf.nl
Telefoon : 06-20661426.
Programma Eindevenement, lokaal 128 Calvijn College, Klein Frankrijk 19, 4461 ZN Goes.

14.00-14.10u inloop met koffie/thee
14.10-14.20u welkomstwoord door dagvoorzitter
14.20-15.20u Presentaties jongerenadviesbureaus
15.20-15.40u Stellingendebat tussen scholieren en deskundigen
15.40-15.50u Juryoverleg
15.50-16.00u Uitreiking oorkondes en bekendmaking winnend advies