IVN Jongeren Adviesbureau
Jongeren
woensdag23okt2019

Jongeren adviseren over beekbeleving

Een app, waterfietspad of tokkelbaan om de beek te beleven? 

Nationaal Park Drentsche Aa vindt beekbeleving een belangrijk onderdeel van de totale landschapsbeleving. Drentsche Aa recreatieondernemers sturen hun gasten daarom graag naar locaties waar ze de beek kunnen zien. Maar beekbeleving gaat verder dan alleen het stromende water zien. Waar en hoe kun je het beekstelsel van de Drentsche Aa het beste beleven? Wat is er eventueel nodig om de beekbeleving te vergroten? 

Jongeren Advies Bureaus komen met concrete plannen 

Over deze vragen hebben zo’n 150 leerlingen van CS Vincent van Gogh uit Assen zich de afgelopen weken gebogen. Ze bezochten het Drentsche Aa gebied onder leiding van Nationaal Park gidsen. De ideeën die ze opdeden, werkten ze vervolgens op school verder uit tot concrete plannen en voorstellen. De leerlingen hebben hiervoor vijf Jongeren Adviesbureaus (JAB’s) opgericht. Elk adviesbureau presenteerde op dinsdag 4 juni, in de Statenzaal van het Provinciehuis in Assen, zijn bevindingen aan medewerkers van Nationaal Park Drentsche Aa.  

Jongeren onderzoeken beek

Creatieve en vindingrijke oplossingen 

Diverse voorstellen passeerden de revue, variërend van een Drentsche Aa App, waterfietspad, verhalentochten tot tokkelbaan over de beek. Ook het zwerfvuilprobleem werd opgelost met nieuwe vuilnisbakken in de vorm van mestkevers die een mestbal voortduwen waarin een afvalbak is verwerkt. Aan het eind van de bijeenkomst ontvingen de jongeren een certificaat als dank voor hun ideeën.