IVN Jongeren Adviesbureau
Jongeren
donderdag31okt2019

GEO-CIRCLE Teacher meeting in Leiden

Van 24 t/m 28 september 2019 heeft een achttiental docenten uit Tsjechië, Duitsland en Nederland onder aansturing van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) aan de inhoud en uitvoering van het project GEO-CIRCLE gewerkt. Dat gebeurde bij het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden.

Het circulaire economie-project loopt van augustus 2017 tot augustus 2020 en is een cross-sectorale samenwerking tussen scholen van voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden in de projectlanden. Het project GEO-CIRCLE - ‘Make Circular More Popular’ wordt door de Europese Unie via Erasmus+ ondersteund.

Nymburk

De resultaten en producten van het GEO-CIRCLE project worden op 12 juni 2020 gepresenteerd tijdens de internationale GEO-CIRCLE-eindconferentie in Leeuwarden. De hoofdstad van de provincie Friesland wil zich ontwikkelen als meest gunstige regio voor circulaire economie in Nederland.

Echte opdrachten 

Zo’n vijfhonderd leerlingen van scholen uit Tsjechië, Duitsland en Nederland  hebben zelf adviesbureaus opgericht en werken vanaf april 2018 in een internationale setting aan circulaire economie-vraagstukken, zoals afvalstromen, recycling, upcycling en modulair ontwerpen. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zorgen voor opdrachten in de vorm van ‘real life assignments’. Lees meer op de site van Erasmus+.