Over IVN Fenokalender

Iedereen die wel eens naar het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ op zondagochtend luistert kent het: ‘De Fenolijn’. Luisteraars geven elke week hun bijzondere natuurwaarnemingen door. Vaak betreft het eerstelingen: De eerste krokus, vleermuis, gierzwaluw. Is de pestvogel weer eens in het land: Je hoort het bij de Fenolijn.

De afgelopen jaren is er een enorme vergroening geweest van schoolpleinen en speelplaatsen. Helpt dit nou ook in het verbeteren van de biodiversiteit? En hoe kunnen we scholen ondersteunen om die natuurbeleving te versterken? Vanaf 2020 start IVN Natuureducatie met de Fenokalender. Leerlingen en scholen helpen mee de waarnemingen in de directe schoolomgeving te verzamelen.

Hoe werkt de fenokalender voor scholen?

In de Fenokalender staan per maand een aantal natuur-’fenomenen’ in de schijnwerpers. Scholen/klassen kunnen meldingen via de website van IVN door te geven. In de toekomst hopen we dat we via een door Naturalis/Waarneming.nl te ontwikkelen app zal kunnen.

De Fenokalender is een laagdrempelige manier om natuuronderwijs op basisscholen te ondersteunen. De waarnemingsonderwerpen sluiten aan bij de leeftijdsgroepen van onder-, midden- en bovenbouw. Bovendien kunnen ze aanleiding zijn voor een les, maar kan ook laagdrempelig onderdeel zijn van een kringgesprek of een pauzeopdracht.