Citizen Science

De waarnemingen in de Fenokalender zijn onderdeel van een citizen science-onderzoek naar biodiversiteit en natuurontwikkeling in de leefomgeving. De dataverzameling die op deze manier met wordt vergaard kan – mits het over meerdere jaren wordt volgehouden – inzicht geven in veranderingen en trendontwikkelingen in de schoolomgeving. Bovendien betrekt het het opgroeiende kind bij het oog krijgen voor natuur dichtbij.