Activiteitenaanbieders

Op ons.ivn.nl is een handleiding IVN Bomenfestival beschikbaar voor de organisatoren.

Deze handleiding bevat:

- Een korte omschrijving over het Bomenfestival met de belangrijkste mijlpalen

- De centrale communicatieboodschap 

- Planning en werkafspraken in de vorm van een tabel: wat wordt er wanneer van een organisator verwacht en welke ondersteuning en materialen worden aangeboden vanuit de organisatie.

Daarnaast ontvangen partnerorganisaties die een activiteit organiseren toegang tot aanvullende informatie, uitwisseling en hulpmiddelen (d.w.z communicatie- en educatiemateriaal) via ons.ivn.nl