IVN Meerjarenvisie
Beleid & Organisatie
maandag07nov2016

Kinderen van 9-12: de gouden doelgroep?

Op zaterdag 1 oktober hebben 80 kind-, jeugd- en jongerenbegeleiders meegedacht over het meerjarenbeleid voor het thema Kind & Natuur van IVN. De mini-sessie werd ingelast in het programma van de jaarlijkse noordelijke Scharrelkidsinspiratiedag in Bakkeveen. Na een inleiding van Kees de Ruiter werd gestemd, gediscussieerd, uitgewisseld en gebouwd.

Dit waren de onderzoeksvragen:

  • Moet IVN prioriteit geven aan buitenschoolse of binnenschoolse activiteiten?
  • Met wie moet IVN (meer) samenwerken binnen het thema Kind&Natuur?
  • Moet IVN duurzaamheid koppelen aan Kind & Natuur, ja of nee? Zo ja, welke thema’s zijn het meest kansrijk?
  • Op welke leeftijdsgroep moet IVN zich met prioriteit richten?

En de uitkomsten waren als volgt:

  1. De sessie was leuk en interactief, stemmen via mentimeter.com werkte goed, de deelnemers hebben honderd bouwstenen voor samenwerkingskansen en succesvolle activiteiten opgeschreven.
  2. Een (kleine) meerderheid vindt dat de ondersteuning van binnenschoolse activiteiten kansrijker is dan inzetten op ontwikkelen buitenschoolse activiteiten.
  3. Scholen, BSO en terreinbeherende organisaties worden als belangrijkste partners gezien voor samenwerking binnen het thema Kind & Natuur.
  4. 88% van de deelnemers vindt dat duurzaamheid gekoppeld moet (blijven) worden aan natuureducatie en -beleving. Vooral de thema’s voedsel, afval en water zijn kansrijk.
  5. De leeftijdsgroep 9-12 jaar werd gezien als de gouden doelgroep, omdat ze én alles interessant en spannend vinden én ook goed zelfstandig in groepjes kunnen werken. Op de tweede plaats kwamen de 5-8 jarigen, als meest beïnvloedbare leeftijdsgroep.
  6. Voedsel (gezonde voeding, zelf groente verbouwen, eetbare natuur, schooltuinen, koken, proeven) en het inbedden van sport, spel, bushcraft en survival is bij alle leeftijden veel en vaak genoemd als succesvolle activiteit (mét duurzaamheidscomponent).

Ook meedenken? Kom naar de ledenconferentie in Amersfoort op 21 januari!