IVN Meerjarenvisie
dinsdag20sep2016

IVN en Operatie Steenbreek: samen voor Groen Dichtbij

Eerder dit jaar kampten grote delen van Nederland met wateroverlast. September maakte hittestress voelbaar. Groene tuinen zijn een deel van de oplossing. IVN’ers en KNNV’ers kwamen op 17 september naar de Haarlemmer Kweektuin met de vraag hoe zij hun gemeente en medeburgers kunnen bewegen meer tuinen te beplanten.

Een aantal stadsecologen startte vorig jaar de campagne Operatie Steenbreek omdat verstening van particuliere tuinen hen een doorn in het oog is. Het sluit aan bij de missie van IVN en KNNV. Met natuureducatie kunnen we burgers betrekken bij vergroening van hun leefomgeving.

Wat zou de volgende stap kunnen zijn? Enkele ideeën vanuit de inspiratiebijeenkomst:

1. Begin klein! In Haarlem mobiliseerde een actieve IVN’er zijn buren om geveltuintjes aan te leggen. Ook goed te combineren met de jaarlijkse Burendag of een Buurtfeest.

2. Begin bij je eigen tuin! Als één tuin in een straat vergroent en de buurman doet ook mee, dan gaan anderen het goede voorbeeld volgen.

3. Over het goede voorbeeld gesproken: op een braakliggend terreintje kun je met een beetje hulp voorbeeldtuintjes aanleggen.

4. In Den Haag krijgen mensen die al op de goede weg zijn een complimentenkaart. Een leuke kennismaking en stimulans.

5. Doe het niet alleen! IVN heeft de cursus tuinreservaten. KNNV leidt tuinambassadeurs op. Vogelbescherming heeft tuinvogelconsulenten. Tuintelling.nl laat mensen naar hun eigen tuin kijken! Dat moet wel optellen tot groenere steden en dorpen!

6. Denk ook eens aan onverwachte partners: Rotary, de woningcorporatie, tuincentra en hoveniers, buurtorganisaties, scholen, de bibliotheek. media …. Iedereen heeft wel een belang bij vergroening van de leefomgeving.

De Haarlemmer Kweektuin, gastheer van de Inspiratiedag, dreigde kort geleden nog gesloten te worden. Burgers namen de handschoen op. De kweektuin blijft als groene long in de stad. Met een prachtige tuin voor NME-activiteiten, ruimte voor groene ondernemers, groene horeca voor bezoekers en … veel enthousiaste vrijwilligers: vast ook potentiële nieuwe IVN-leden!