IVN Meerjarenvisie
IVN
donderdag20okt2016

Brainstorm in bestuurlijk regio-overleg Utrecht

Tijdens het bestuurlijk regio-overleg in Utrecht op woensdag 28 september zijn de afdelingen op een aantal thema’s bevraagd. Zowel over waar ze naartoe zouden willen groeien, welke concrete activiteiten hier dan volgens hen bij zouden horen en eventueel welke ondersteuning zij nodig zouden hebben om dit te kunnen realiseren. Dit werd gedaan aan de hand van een letterlijke rode (in dit geval gele) draad, waar afdelingen met post-its hun ambities, activiteiten en wensen konden aangeven.

  •  Educatie en cursussen: Bij de cursussen staan verschillende wensen, waarvan een aanzienlijk deel is gericht op de natuurgidsopleiding. Hierover wordt in het gesprek aangegeven dat er behoefte is aan het nieuwe materiaal en communicatie hierover.

In de ondersteuning in algemene zin betekent dit ook meer de cyclus doorlopen van ideeën geven, experimenteren en evalueren.

  • Kind en natuur: Men is vooral op zoek naar manieren om op zoek te gaan naar meer aanspraak bij jeugd en jongeren, maar hierin wel trouw te blijven aan waar we als IVN(‘ers) voor staan en ons goed bij voelen. Onderwerpen zijn het betrekken van jongeren, nieuwe manieren om jeugd te bereiken en daarmee wellicht ook hun ouders.
  • Natuur en gezondheid: Bij natuur en gezondheid wordt met name de wens genoemd om de natuurkoffer weer in ere te herstellen en hier meer mee aan de slag te gaan.
  • Groen in de buurt: De wens is dat iedereen zicht krijgt op groen; door bezig te zijn met bijvoorbeeld operatie steenbreek of de gezonde schoolpleinen, maar ook door cursussen aan te bieden die zich richten op de natuur in de buurt. Een andere mogelijkheid is door samenwerking aan te gaan met andere organisaties in de buurt.
  • Duurzaamheid. De insteek van duurzaamheid verschilt zeer sterk per afdeling. Er is de wens voor een duurzame afdeling (intern gericht), het geven van een cursus over duurzaamheid (extern gericht) tot het willen realiseren van een duurzame gemeente (erg extern gericht en in een groter plaatje waarin ook andere spelers actief zijn).

“Onze wens voor 2021: een harmonieuze integratie van duurzaamheid in activiteiten en organisatie”

  • Organisatorisch: Er is een wens om wel meer te doen in aansluiting op de thema’s, maar om dit mogelijk te maken is er wel advies en ondersteuning nodig in hoe je dit regelt (ook in organisatiestructuur)
  • Werving en binding: Er is een wens voor meer betrokkenheid, ook van jongeren. Dit kan bijvoorbeeld door interne activiteiten te blijven vieren, soms ook groter zodat het wervend kan worden ingezet. Er is wel een behoefte aan ondersteuning met hoe je dit werven dan het beste aan kan pakken.
  • Externe communicatie en bekendheid: Men zou graag zien dat IVN bekender is en meer een op zichzelf staand merk. Daaraan kan worden gewerkt door zichzelf zowel online als met bijvoorbeeld een rondreizende tentoonstelling te werken aan de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van IVN. Qua ondersteuning is dan een beeldbank gewenst, met afbeeldingen die op de website en in folders kunnen worden geplaatst.
  • In veilige handen: De VOG (verklaring omtrent gedrag) geaccepteerd en geïmplementeerd krijgen in afdelingen gaat nog wat nodig hebben. Er is voorlichting nodig, materialen om die voorlichting te ondersteunen, etc. Dan kan dit ook door gaan werken in het beleid omdat de leden dan beter snappen wat er gaande is en wat het belang is.