Natuur en Gezondheid

Groen is gezond! Het is goed voor de ontwikkeling, verhoogt geluk en vermindert stress. Steeds meer onderzoeken onderstrepen deze positieve effecten van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur nog nooit zo groot geweest als nu. IVN wil deze afstand verkleinen door jong en oud vaker in contact te brengen met de natuur.

IVN’s themadag Natuur en Gezondheid

Vrijdag 30 september was de eerste themadag Natuur en Gezondheid van IVN. Met de 46 deelnemers hebben we dromen gedeeld en de realisering besproken. Een impressie.

Dromen

Onze dromen kwamen op bepaalde gebieden overeen. Meerdere dromen over een grote bekendheid van IVN in de zorgsector, bij huisartsen, verzorgenden en zorgverzekeringen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid dient groter te worden voor de jeugd, maar ook voor ouderen; liefst samen. Mensen verbinden met elkaar door natuur en samenwerking!

Realisering

Het delen van kennis en het bereiken van meerdere groepen is belangrijk. Ook samenwerking tussen al bestaande groepen en duidelijke communicatie zijn punten die hoog scoren. Op de vrijwilligersconferentie van 21 januari bespreken we hoe we IVN zien in 2021 en hoe dit te bereiken.

Vraagstukken thema’s

Bij Grijs, Groen en Gelukkig kwamen we tot de conclusie dat het laten zien van geluk erg belangrijk is. Laat de omgeving zien dat natuur gelijk staat aan geluk. Dit geluk wordt bereikt door natuur te beleven en natuurbeleving kan niet zonder het inzetten van je zintuigen.

Bij IVN Biowalking sloten we af met meer vragen dan toen we begonnen. Hoe pakken succesvolle afdelingen het aan? Waar staat IVN als het gaat om Biowalking? Nog geen duidelijke uitkomst.

Ook de werkgroep opleidingen N&G eindigde met meer vragen dan antwoorden. Waar hebben afdelingen behoefte aan? Liever geen kant en klare opleiding, maar meer bouwstenen die afdelingen naar behoefte kunnen afnemen.

De werkgroep over draagkracht vond: eerst draagvlak dan draagkracht. Nu is de volgorde is fout. De vereniging - wellicht zelfs de afdelingen - zou eigenaar moeten zijn van een project op het gebied van N&G. Lokaal verankerd en op verzoek ondersteund door beroepskrachten van IVN.

De werkgroep ledenwerving tenslotte kwam erachter dat IVN nog niet zichtbaar genoeg is voor de leeftijdsgroep 20-30 jaar. Deze groep heeft het druk en wil dingen aangereikt krijgen. Laat zien dat we ook activiteiten hebben voor deze leeftijdsklasse! Denk bijv. aan gebruik van sociale media, festivals, (thema)runs. En laat vooral zien dat het leuk is om met of in de natuur bezig te zijn!

Reageren?

Heb je aanvullingen, suggesties of ideeën voor het thema Natuur & Gezondheid binnen IVN? Mail ze naar: r.cardol@ivn.nl!