Natuur en duurzaamheid

Steeds meer IVN’ers houden zich bezig met de vraag hoe we ook als IVN duurzaamheid meer centraal kunnen stellen in ons werk. In het meerjarenplan komt er een apart hoofdstuk over dit onderdeel. 

IVN heeft, als Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, het onderwerp duurzaamheid hoog in het vaandel. Niet alleen in naam, maar ook in onze missie: we willen mensen aanzetten tot duurzaam gedrag en werken aan een duurzame samenleving.

De afgelopen jaren gaven afdelingen aan het niet eenvoudig te vinden vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid binnen ons werk. Terwijl veel leden het wel belangrijk vinden. Daar willen we komende jaren iets aan doen: we willen duurzaamheid binnen onze activiteiten meer inhoud geven: in onze eigen manier van handelen (intern) én in ons IVN werk (extern). Deze plannen hebben we op papier gezet en getoetst bij een groep leden die in het duurzaamheidsweekend in Groesbeek (september jl.) bij elkaar kwam. Hieronder een samenvatting.

Hoewel het een nogal mens-georiënteerde definitie is, gaan we voor het gemak uit van de definitie van de VN-Commissie Brundtland uit 1987: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Daarbij zij aangetekend dat wij vanuit IVN vinden dat de mens slechts onderdeel is van de natuur. Onze manier van produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar ook geleid tot uitputting, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare Aarde, nu en in de toekomst, moeten we (weer) leren meer in harmonie te leven met de natuur. Daarvoor zijn veranderingen in denken én doen nodig. Want mensen staan niet boven de natuur, maar zijn onderdeel van de natuur.

Als IVN zetten we in op het volgende: IVN verbindt mensen (weer) met de natuur. We maken mensen bewust van de complexe en fascinerende relaties binnen natuurlijke systemen én de effecten van menselijk handelen hierop. Dat doen we via een scala aan publieksactiviteiten, zoals lezingen, excursies en cursussen. Op een manier die aansluit bij de (belevings-)wereld van mensen. We delen (bijzondere) waarnemingen en duiden deze in een bredere context. Daarnaast laten we deze missie ook weerklinken in de manier waarop we deze activiteiten uitvoeren (denk aan vervoer, voedsel etc.).

Voor 2021 hebben we de volgende ambitie voor ogen:

  • Duurzaamheid is een centraal uitgangspunt in het werk van IVN. We sluiten daarin aan op internationale doelen rond biodiversiteit en klimaat.
  • We hebben landelijk een goed lopend (leer)netwerk met 1.000 IVN'ers die lokaal invulling weten te geven aan duurzaamheid in hun activiteiten. We beschikken over fora voor regionale en landelijke kennisuitwisseling van educatiemiddelen en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en producten.
  • Binnen het IVN Cursushuis is duurzaamheid opgenomen als integraal onderdeel van opleidingen en cursussen.
  • 90% van alle afdelingen heeft duurzaamheid integraal opgenomen in het werk van de afdeling.

Reageren?

Heb je aanvullingen, suggesties of ideeën voor het thema Natuur & Duurzaamheid binnen IVN? Mail ze naar: r.cardol@ivn.nl!