Educatie en beleving

Meer weten over de natuur is boeiend, verrassend en stimulerend. Wie meer leert en weet over de natuur beleeft de natuur intensiever, geniet meer van buiten zijn en begrijpt het belang van natuurbehoud beter.

IVN is de grootste aanbieder van natuurcursussen in Nederland. In de afgelopen 50 jaar zijn 15.000 natuurgidsen opgeleid en hebben talloze mensen deelgenomen aan de korte, middellange en lange IVN-natuurcursussen. In alle cursussen is er veel aandacht voor het buiten beleven en ontdekken van de natuur, de bron van heel veel plezier en ontspanning

Hier kun je binnenkort informatie vinden over de voortgang van dit onderdeel in het meerjarenplan.