Informatiebijeenkomst: Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen

Gezocht: Gemeenten en bedrijventerreinen met ambitie voor klimaatadaptatie en vergroening

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor de werkgelegenheid. Velen zijn echter niet toekomstbestendig: grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Door deze te vergroenen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan: 
•    een klimaatbestendiger Nederland. 
•    werkplezier, gezondheid en productiviteit. 
•    de verbinding tussen stad en buitengebied, voor mens, plant en dier.

Een brede coalitie van partijen bestaande uit ministeries, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers bereidt een aanvraag voor bij het Nationaal Groeifonds voor een programma om bedrijventerreinen te vergroenen: Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. 

Op maandag 17 mei organiseren we een digitale informatiebijeenkomst voor gemeenten en bedrijven(terreinen) over dit programma. Vervolgens zoeken we minimaal 10 combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Door deel te nemen maak je gebruik van de kennis, het netwerk en een financiële bijdrage van een nationaal programma, waarmee met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak het bedrijventerrein wordt omgevormd tot werklandschap van de toekomst.  Criteria voor aanmelden zijn:

  • Ambitie voor vergroening van zowel de bedrijfspercelen als van de openbare ruimte;
  • Er is een gezamenlijke organisatie op het bedrijvenpark en de bereidheid om mee te investeren;
  • Enthousiasme om mee te doen als koploper in een innovatief proces van vergroening met betrokkenheid van onderwijs en onderzoek met aandacht voor natuurversterking, klimaatadaptatie en vitaliteit medewerkers;
  • Bereidheid om op te treden als ‘ambassadeur’ naar andere bedrijven en gemeenten.

Programma

Wat het programma inhoudt en hoe gemeenten en bedrijven mee kunnen doen, wordt u tijdens de informatiebijeenkomst toegelicht door Jelle de Jong, directeur van IVN Natuureducatie. Daarnaast worden een aantal mooie voorbeelden gegeven door gemeenten en het bedrijfsleven van vergroeningsprojecten op bedrijventerreinen.   

Datum en tijd

Maandag 17 mei 2021: 10.00-11.15u 

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onderstaand formulier. U ontvangt na uw aanmelding per mail een instructie over hoe u kunt inloggen. De bijeenkomst vindt plaats via Zoom. Heeft u vragen? Mail dan naar Sjoerd Luiten: s.luiten@ivn.nl  

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie, Stichting Steenbreek, Stadswerk en de Natuur en Milieufederaties

IVN verwerkt je gegevens in het kader van het programma Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen. Ook verwerken wij je gegevens om je te informeren over onze dienstverlening. Meer weten? Raadpleeg ons Privacy- en cookiestatement.