Indienen aanvraag subsidie Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen

Dien hieronder de aanvraag in voor de subsidie van Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Door het indienen van een aanvraag ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Alle voorwaarden zijn hier te vinden.

Gegevens contactpersoon
Gegevens school
Het plan
Bijlagen

Verstuur o.v.v. aanvraag Groene Revolutie NAAM SCHOOL + PLAATS de volgende bijlages per mail naar groenerevolutie@ivn.nl (bestandsformat; .pdf, .jpg of .png);

  • (Indien aanwezig) een schetsontwerp van het plein en beplantingsplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • 3 foto’s die de huidige situatie in beeld brengen
Voorwaarden
De directie van de school is op de hoogte van de voorwaarden van deze regeling en stemt in met de voorwaarden.