Ontwerpen voor de Toekomst: Afval

De Ireneschool start met nieuw creatief project 
Leerlingen van groep 5-8 van de Ireneschool in Wageningen zijn in de maand april druk bezig geweest met het onderwerp afval. Als eerste onderzochten ze welke problemen er nog zijn met afval in de wijk waar ze wonen. Ze houden een afval-enquête in de wijk. De resultaten van de enquête bespraken de leerlingen op 17 april  met de gemeente. Daarna gingen ze samen met kunstenares Fransje Smit creatief aan de slag om tot een oplossing van de gevonden problemen te komen. Op vrijdagmiddag 1 mei presenteerden de leerlingen hun oplossingen en ideeën.

Achtergrond van dit project:
Hoe bereiden we kinderen en jongeren voor op de toekomst? Welke vaardigheden hebben zij straks nodig? De wereld wordt steeds complexer. Daardoor worden vraagstukken rondom bijvoorbeeld milieu, politiek en handel ingewikkelder. De wereld van morgen heeft mensen nodig, die probleemoplossend, kritisch en creatief zijn. Belangrijk is dat ze buiten de gebaande paden kunnen en durven denken op zoek naar vernieuwende oplossingen met oog voor duurzaamheid. Kunst kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Met dit voor ogen heeft Het Groene Wiel ism Fransje Smit dit nieuwe project over afval uitgewerkt volgens de methodiek van Ontwerpen voor de Toekomst van Cultuurmij Oost.

Meer informatie:
Het project werd aangeboden door het Groene Wiel en Fransje Smit in opdracht van de gemeente Wageningen. Met het project wilden zij aandacht geven aan  afval en recycling bij leerlingen en andere bewoners in de wijk.

Contactpersoon:Tessa de Been