Duurzaamheid
vrijdag24jun2016

Leerlingen ontwerpen oplossingen voor afval

Leerlingen van OBS De Kern en OBS De Lettertuin in Ede zijn ‘ontwerpers voor de toekomst’. Ze deden mee aan een project rondom afval. De uitdaging die ze kregen was: hoe kunnen we zorgen dat in de toekomst helemaal geen afval meer bestaat?

Het project ‘Ontwerpen voor de toekomst rond afval’ is een initiatief van IVN Het Groene Wiel en kunstenares Fransje Smit uit Wageningen. Kinderen worden uitgedaagd om creatief en samen met elkaar, duurzame oplossingen te vinden voor uitdagingen van de toekomst.

De oplossingen die de kinderen bedenken zijn inventief. Leerlingen van groep 6a van OBS De Kern ontwerpen een antiplastic monument, een afvaltuin waar je al je afval gescheiden kunt inleveren en een ‘super-app’ waarmee papier niet meer nodig is.

In de eerste les van Het Groene Wiel ontdekken de leerlingen dat alle afval van de natuur in een kringloop past. Niks blijft over of wordt verspild. Kunnen we dat ook met het afval van mensen? ‘Hoe kunnen wij mensen meer op de natuur gaan lijken?’ is de ontwerpvraag die de klas voorgelegd krijgt.

Als de leerlingen onder leiding van de kunstenares aan de slag gaan, worden ze uitgedaagd flink ‘out of de box’ te denken. Ze krijgen een afvalproduct, zoals een lege fles of een oud T-shirt. Hoe zou dit afval in een kringloop passen? Wat heeft de natuur voor oplossing? Hoe kun je het hergebruiken? Kun je misschien iets bedenken zodat dit product helemaal niet meer nodig is?

De Leonardogroep van OBS De Lettertuin ontwerpt een fabriek waar van oud puin ter plekke nieuw cement wordt gemaakt.  Van lege plastic flesjes maken ze plantenbakken en plantenkassen. Een wel heel speciaal konijn wordt zo geprogrammeerd dat het textiel eet en dit verteert tot compost.

Olga van Beek, leerkracht van OBS De Lettertuin legt uit: ’Dit project past perfect bij ons vak ‘onderzoeken en ontwerpen’. Sommige leerlingen denken er over naar het Technasium te gaan; hiermee kunnen ze mooi oefenen.’

Het project ‘Ontwerpen voor de toekomst rond afval’ wordt aangeboden binnen het programma natuur- en milieueducatie (NME) Ede. Gemeente Ede ondersteunt het project vanuit het afvalbeleid. Doel van gemeente Ede is om het afval van huishoudens zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen zodat het kan worden hergebruikt en gerecycled. De leerlingen weten nu waarom dit zo belangrijk is.

Wageningen, 24-06-2016