Duurzaamheid
donderdag26okt2017

Afvalbewuste scholen in Ede

Scholen voor primair onderwijs in Ede kunnen dit schooljaar gescheiden afvalinzameling op hun school invoeren. Al 19 scholen in Ede doen hieraan mee.

PMD, GFT en papier kunnen de scholen apart inleveren. Want: dit is geen afval, dit is grondstof! Het doel is om leerlingen op school hetzelfde handelingsperspectief te bieden als thuis. Zo zorgen we dat leren en doen op één lijn komen te liggen.

Gemeente Ede en ACV maken de gescheiden inzameling mogelijk. Het Groene Wiel begeleidt de scholen bij het proces van afval scheiden op school en biedt bijpassende educatie binnen het project ‘De afvalbewuste school’.

CNS De Wingerd: ‘We geven leerlingen een actieve rol in de afvalscheiding. Via klasse-diensten en de kleuters halen elke dag het GFT-afval op in de klassen. Kinderen vinden het leuk en maken er als klassen onderling wedstrijdjes van zo min mogelijk restafval over te houden’.

SMDB De Ruitenbeek: ‘Groep 7/8 heeft vooraf een afvalplan gemaakt voor onze school. Nu hebben we nog maar één afvalbak voor restafval in de school, zo weinig restafval hebben we nu.’

Edese Montessorischool had een ludieke start

In het voorjaar van 2018 kunnen nog zeven scholen voor primair onderwijs in Ede meedoen. Interesse in deelname? Kijk op onze online NME planner voor informatie en aanmelding of neem contact met ons op via groenewiel@ivn.nl of 0317 - 422041.