Uitnodiging

Twee weken voor de start de eerste buitendag komen Vrouw Fleur en een van de wachters van Het Bewaarde Land "onverwacht" in de klas van de deelnemende school. Zij nodigen de kinderen uit om op bezoek te komen in Het Bewaarde Land. De kinderen komen door dit bezoek meteen in de juiste sfeer en maken kennis met het verhaal van Het Bewaarde Land. Voorafgaand aan het eerste bezoek leren de kinderen op school Het Bewaarde Landlied en maken ze een ‘praatstok’. De leerkracht leest een verhaal voor over Het Bewaarde Land en begeleidt de kinderen met voorbereidende opdrachten.
De kinderen krijgen een werkboekje waar ze, tussen de buitendagen door, op school in werken.