Opleiding

Na je aanmelding en een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator, volg je eerst een driedaagse training op één van de Bewaarde Landlocaties. Tijdens deze buitentraining komen alle onderdelen van het kinderprogramma aanbod. Daarnaast is er veel ruimte om te bespreken hoe je de kinderen het beste kunt begeleiden. Na de opleiding loop je een serie van drie dagen mee als hulpwachter met een ervaren wachter.

Eendags opleiding vrijdag 29 maart 2019
Om nieuwe wachters de kans te geven komen voorjaar snel in te stromen verzorgen we in Brabant een intensieve eendagscursus op vrijdag 29 maart 2019.

Tijdens deze eendagsopleiding komen de belangrijkste onderdelen van het kinderprogramma aanbod. Daarnaast is er veel ruimte om te bespreken hoe je de kinderen het beste kunt begeleiden. Na de opleiding loop je een serie van drie dagen mee als hulpwachter met een ervaren wachter.

Driedaagse opleiding voorjaar 2019
De driedaagse opleiding vindt dit voorjaar plaats op de woensdagen 15, 22 en 29 mei 2019.

Tijdens de driedaagse oplediing komt het gehele programma aan de orde met daarbij veel aandacht voor de rode draden in het programma, de manier van werken met de groepjes en pedagogische en didaktische tips voor de uitvoering van het programma.

Heb je interesse om wachter of Fleur te worden dan zijn er ook andere manieren om ingewerkt te worden door een aantal keer mee te lopen met ervaren wachters.

Aanmelding
Heb je interesse om deel te nemen aan de komende opleiding neem dan contact op met één van de locatiecoördinatoren of stuur een mail naar info@hetbewaardeland.nl.

Opfrisdagen
Tijdens regelmatig terugkerende opfrisdagen en excursies diepen we bepaalde thema’s nog verder uit. Je leert dan ook jouw collega's goed kennen.