Opleiding

Na je aanmelding en een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator, volg je eerst een driedaagse training op één van de Bewaarde Landlocaties. Tijdens deze buitentraining komen alle onderdelen van het kinderprogramma aanbod. Daarnaast is er veel ruimte om te bespreken hoe je de kinderen het beste kunt begeleiden. Na de opleiding loop je een serie van drie dagen mee als hulpwachter met een ervaren wachter.

Opleidingen
Op dit moment is er een opleiding gepland. Deze opleiding bestaat uit drie contactmomenten en vindt plaats op de woensdagen 14, 21 en 28 juni. De opleiding wordt gegeven op locatie Rosmalen. 

Heb je interesse om wachter of Fleur te worden dan zijn er ook andere manieren om ingewerkt te worden door een aantal keer mee te lopen met ervaren wachters.

Aanmelding
Heb je interesse om deel te nemen aan de komende opleiding neem dan contact op met één van de locatiecoördinatoren.

Opfrisdagen
Tijdens regelmatig terugkerende opfrisdagen en excursies diepen we bepaalde thema’s nog verder uit. Je leert dan ook jouw collega's goed kennen.