Opleiding

Opleiding in drie stappen: intake, stage en training
Om als nieuwe wachters snel in te stromen krijg je eerst een uitgebreid en informatief intakegesprek. Daarna kies je een driedaagse serie uit om mee te lopen als hulpwachter met een ervaren wachter. Zo ervaar je direct hoe het is om wachter te zijn en leer je het driedaagse programma kennen. Als je hierna enthousiast bent om zelf als wachter aan de slag te gaan, verzorgen we in Brabant een intensieve training van 1 of meerdere dagen. De eerstvolgende trainingsdag wordt in april of mei 2020 gepland. Tijdens de training komen de belangrijkste onderdelen van het kinderprogramma aan bod. Daarnaast is er ruimte om te bespreken hoe je de kinderen het beste kunt begeleiden.

Aanmelding
Heb je interesse om wachter te worden en deel te nemen aan de komende opleiding vul dan dit aanmeldformulier in of neem contact op met één van de locatiecoördinatoren,

Opfrisdagen
Tijdens regelmatig terugkerende opfrisdagen en excursies diepen we bepaalde thema’s nog verder uit. Je leert dan ook jouw collega's goed kennen.