Informatie voor scholen

Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsprogramma dat richt zich op groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs. Via allerlei natuurbelevingsactiviteiten ontwikkelen de kinderen zorg, respect en liefde voor de natuur. Kinderen leggen hiermee de basis voor een onderzoekende houding en besef van zorg en verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Binnen het programma staan fysieke en emotionele beleving voorop. Kennisoverdracht is daarbij een hulpmiddel, maar geen doel op zich. Kinderen krijgen vooral de mogelijkheid om zélf de natuur te ervaren, te ontdekken en zich erover te verwonderen.

Doel en Inhoud
SDG's (Sustainable Development Goals)
Ervaringen
Kosten
Aanmelden

Effect op kinderen 
Kijk hier voor een verslag van onderzoek naar het effect op kinderen die in Het Bewaarde Land zijn geweest.